Obsah

Farský úrad Gbeľany - oznámenia

 

Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS
Pondelok   Gbeľany 17.00
Utorok Obetovanie Panny Márie   K. Lúčka 16.30
Streda Sv. Cecílie, panny a mučenice Nededza 17.00
Štvrtok  

Gbeľany

17.00
Piatok Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Gbeľany 17.00
Sobota   Gbeľany 17.00
Nedeľa

Krista Kráľa  

Gbeľany
Nededza
K. Lúčka
10.30
07.30
08.45

         

V dňoch od 24. do 26.novembra vás pozývam na duchovnú obnovu na tému: „O Božom milosrdenstve so sv. Faustínou Kowalskou“. Obnova sa začne   v piatok 24.11. o 14.45 hod. korunkou Božieho milosrdenstva a adoráciou vo farskom kostole Gbeľany.  

Birmovanci z Nededze a K. Lúčky budú mať stretnutie so sestrou z Kon- gregácie Matky Božieho milosrdenstva v piatok 24.11. o 18.30 hod. v kostole Nededza.

Birmovanci z Gbelian budú mať toto stretnutie v sobotu 25.11 o 10.00 hod. jedna skupina a o 11.00 hod. druhá skupina. Stretnutie bude na fare.

V piatok 24.novembra večer o 17.45 hod. majú službu upratovania kostola  v Gbeľanoch farníci z ulice Kostolná od č. 50 po č.68.  

 

Správy