Obsah

Farský úrad Gbeľany - oznámenia

 

Siedma Veľkonočná nedeľa   
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS
Pondelok Sv. Mateja,  apoštola, sviatok Nededza 18.00
Utorok   K. Lúčka 18.00
Streda Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka  Nededza 18.00
Štvrtok  

Gbeľany

18.00
Piatok

Sv. Jána I., pápeža a mučeníka 

Gbeľany 18.00
Sobota

 

Gbeľany 18.00
Nedeľa

Zoslanie Ducha Svätého

Gbeľany
Nededza
K. Lúčka
10.30
07.30
08.45

         

V pondelok 14.5.2018 poobede o 15.00 hod. bude stretnutie rodín.  

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.

Erko Gbeľany v spolupráci s farským úradom organizuje Deň Rodín, ktorý bude v sobotu 19. mája 2018 v kostole a v okolí farského kostola Gbeľany. Program je na oznamoch pred kostolom a na Erko nástenke. Srdečne pozývame rodičov s deťmi.

Z príležitosti 10. Výročia televízia LUX pozýva na púť do Šaštína. Program je na oznamoch pred kostolom.  

02. júna bude v Rajeckej Lesnej púť pre veriacich Varínskeho dekanátu. Najskôr bude o 17.00 hod. modlitba sv. ruženca a o 18.00 hod. bude sv. omša, ktorú bude celebrovať diecézny biskup. Záujemcovia sa môžu prihlásiť po sv. omši v sákristii.

V sobotu 19. mája večer o 18.45 hod. majú službu upratovania kostola farníci z ulice Urbárska a bytovka od č.132 po č.137 a čísla: 362 a 363. 

Správy