Obsah

Farský úrad Gbeľany - oznámenia

 

Prvá pôstna nedeľa
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS
Pondelok   Gbeľany 17.00
Utorok   K. Lúčka 16.30
Streda   Nededza 17.00
Štvrtok Katedra sv. Petra, apoštola   

Gbeľany

17.00
Piatok

 

Gbeľany 17.00
Sobota

 

Gbeľany 17.00
Nedeľa

Druhá pôstna

Gbeľany
Nededza
K. Lúčka
10.30
07.30
08.45

         

Dnes je zbierka  na charitu.

Cez pôstne obdobie bude pobožnosť krížovej cesty v piatok o 16.15 hod.    a v nedeľu o 14.00 hod.

Chorých a starých budem spovedať k Veľkej noci až po štvrtej pôstnej nedeli. 

Birmovanci z Gbelian a z Nededze budú mať v tomto týždni birmovnú náuku.

 

V sobotu 24. februára večer o 17.45 hod. majú službu upratovania kostola farníci z ulice Štefánika od č.278 po č.410.  

  

Správy