Obsah

Vývoz komunálneho odpadu


HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV NA ROK 2017

Vývoz komunálneho odpadu v obci Gbeľany bude každý párny týždeň v piatok.
 

PLASTY
28.12.2016 streda
25.01.2017 streda
22.02.2017 streda
22.03.2017 streda
26.04.2017 streda
24.05.2017 streda
28.06.2017 streda
26.07.2017 streda
23.08.2017 streda
27.09.2017 streda
25.10.2017 streda
22.11.2017 streda
27.12.2017 streda

 

OBJEMNÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU
PATRÍ SEM: staré okná bez skla, umývadlá, nábytok, koberce, staré handry, vo
vreciach a pod.
25.03.2017 sobota
23.09.2017 sobota

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD
PATRÍ SEM: žiarivky, výbojky, batérie, akumulátory, nádoby od sprejov,
záhradná chémia, mazacie oleje a tuky, riedidlá a farby, ortuťové teplomery,
kyseliny a hydroxidy, lepidlá, detergenty, fotochemikálie, pesticídy).
01.04.2017 sobota
30.09.2017 sobota

 

ELEKTROODPAD
PATRÍ SEM: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce
spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy,
elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky.
29.03.2017 streda
20.09.2017 streda