Obsah

Dodávateľské faktúry archív

Dodávateľské faktúry 2016
 

Číslo Suma Účtovný dátum Predmet 1 Meno/názov
DF2016/1 175,00 5.1.2016 Systemová podpora URBIS 1.št.2016 MADE spol.s r.o.
DF2016/2 430,68 8.1.2016 Licencia programu VEMA VEMA, s.r.o.
DF2016/3 45,00 8.1.2016 Reprezentačné - živ.jubileum Drahomíra Kubalová
DF2016/4 168,00 8.1.2016 Revízia komínov Jozef Putyra
DF2016/5 1 540,00 11.1.2016 Zmluva o dodávke a distribúcií  plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2016/6 5,00 11.1.2016 Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu-Pošta Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2016/7 150,00 12.1.2016 Strava - volejbalový turnaj UNISTAV Teplička s.r.o.
DF2016/8 123,25 12.1.2016 Réžia MŠ Základná škola Gbeľany
DF2016/9 73,32 14.1.2016 Kancelárske potreby pre obec Lyreco CE, SE
DF2016/10 222,00 15.1.2016 Revízia PSN a kamer.systém Ján Belan - BVM alarm systém
DF2016/11 1 154,30 20.1.2016 Materiál pre údružbu VO KP s.r.o.
DF2016/12 843,60 20.1.2016 Kontajner na odpad 1100 l čierny MEVA-SK s.r.o.
DF2016/13 35,40 20.1.2016 Oprava rozhlasu ELMIK Vráble s.r.o.
DF2016/14 65,11 25.1.2016 Knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2016/15 179,92 25.1.2016 Knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2016/16 1,00 26.1.2016 Mobil - výmena papušál Orange Slovensko a.s
DF2016/17 22,39 26.1.2016 Separovaný zber -projekt TD Zduženie obcí
DF2016/18 64,72 26.1.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2016/19 396,00 26.1.2016 Externý manažment - monitorovanie výsledkov projek Agentúra Európa,s.r.o.
DF2016/20 0,78 26.1.2016 Bezpečnostný systém Slovak Telekom,a.s.
DF2016/21 26,56 29.1.2016 Zmluva o zabezpečení posudkovej činnosti ICOM PLUS, s.r.o.
DF2016/22 1 493,00 2.2.2016 Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2016/23 5,00 2.2.2016 Zmluva o dodávke plynu-budova Pošta Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2016/24 235,67 2.2.2016 Elektro práce v MŠ Ďurana Miroslav
DF2016/25 147,90 3.2.2016 Réžia MŠ 1/16 Základná škola Gbeľany
DF2016/26 80,00 3.2.2016 Posuvná tabuľa pre MŠ NOMIland s.r.o.
DF2016/27 228,46 3.2.2016 Čistiace potreby pre MŠ NEDOROST
DF2016/28 60,00 3.2.2016 Inzercia v novinách Publishing House, a.s
DF2016/29 229,00 3.2.2016 WH-Pračka pre MŠ OKAY Slovakia, s.r.o.
DF2016/30 11,10 5.2.2016 Tlačivá pre MŠ ŠEVT a.s.
DF2016/31 447,00 5.2.2016 Skrinky do MŠ TEMPO KONDELA, s.r.o.
DF2016/32 18,47 8.2.2016 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2016/33 46,66 8.2.2016 Dod.k Zmluve o posk.verejných služieb - telefony O Slovak Telekom, a.s.
DF2016/34 18,73 8.2.2016 Zmluva o pripojení - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2016/35 18,94 8.2.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2016/36 440,00 11.2.2016 Barové stolíky do KD DM INTERIER s.r.o.
DF2016/37 41,45 15.2.2016 Časopis pre MŠ Raabe
DF2016/38 151,74 15.2.2016 Tonery do tlačiarni DAMEDIS, s.r.o.
DF2016/39 1 535,53 16.2.2016 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.
DF2016/40 5,32 18.2.2016 Obaly na CD Ing. Pavol Regina - "REGINA"
DF2016/41 74,52 23.2.2016 Kancelárske potreby pre obec Lyreco CE, SE
DF2016/42 143,76 23.2.2016 Kancelárske potreby pre obec Lyreco CE, SE
DF2016/43 89,50 23.2.2016 Poskytovanie právnych služieb JUDr.Irena Šurinová
DF2016/44 0,94 29.2.2016 Dod.k Zmluve o posk.verejných služieb - telefony O Slovak Telekom, a.s.
DF2016/45 54,00 29.2.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2016/46 26,56 2.3.2016 Zmluva o zabezpečení posudkovej činnosti ICOM PLUS, s.r.o.
DF2016/47 5,00 2.3.2016 Zmluva o dodávke plynu-budova Poška Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2016/48 1 407,00 2.3.2016 Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2016/49 79,54 2.3.2016 Odb.publikácie pre MŠ Raabe
DF2016/50 400,00 2.3.2016 Betónové platne pre ŠK AZAMA
DF2016/51 19,15 4.3.2016 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2016/52 29,22 4.3.2016 Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te Slovak Telekom,a.s.
DF2016/53 18,94 4.3.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet  Slovak Telekom, a.s.
DF2016/54 19,99 4.3.2016 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2016/55 32,40 7.3.2016 Servisné práce výpočtová technika ATT servis, s.r.o.
DF2016/56 144,00 7.3.2016 Prerábka vody v budove MŠ Ján Remek
DF2016/57 120,00 8.3.2016 Školné - príprava členov HJ Dobrovoľná požiarna ochrana SR
DF2016/58 167,00 11.3.2016 Tonery do tlačiarne WAY-COPY SK, s.r.o.
DF2016/59 1 014,59 11.3.2016 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.
DF2016/60 178,35 14.3.2016 Réžia MŠ 2/2016 Základná škola Gbeľany
DF2016/61 336,00 14.3.2016 Nájom priestorov pre eRKO 4.-6.3.2016 Rímskokat.cirkev, Farnosť Terchová
DF2016/62 527,40 15.3.2016 Stĺpiky, napínací drôt na pletivo Ploty eshop pletiva
DF2016/63 153,60 15.3.2016 Spravodajca pre mzdy a personalistiku Verlag Dashofer
DF2016/64 279,79 21.3.2016 Hygienické a čistiace potreby pre KD KBM, s.r.o.
DF2016/65 656,00 22.3.2016 Didaktické pomôcky pre MŠ Zábavné učení, s.r.o.
DF2016/66 472,80 22.3.2016 Siete na bránky + napínacia šnúra Firma KOSIK - siete s.r.o.
DF2016/67 303,05 22.3.2016 Materiál pre VO KP s.r.o.
DF2016/68 360,00 23.3.2016 GO hasičskej striekačky LM-FIRESTORE s.r.o.
DF2016/69 1,00 24.3.2016 Prenájom časti vodného toku Gbelianský potok Slov.vodohospodársky podnik
DF2016/70 234,00 24.3.2016 Databáza katastra nehnuteľnosti NIS SR , a.s.
DF2016/71 24,80 24.3.2016 Telefon pre OU, wifi router Slovak Telekom,a.s.
DF2016/72 125,15 24.3.2016 Kancelárske potreby pre obec, pitný režim Lyreco CE, SE
DF2016/73 4 830,00 29.3.2016 ZoD - proj.dokumentácia ŠK IKARCH, s.r.o.
DF2016/74 630,58 29.3.2016 Audit účtovnej závierky Ing. Mária Kasmanová
DF2016/75 38,50 29.3.2016 Verejný prenos prostredníctvom rozhlasu 2016 Slovgram
DF2016/76 49,90 29.3.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2016/77 48,00 1.4.2016 Servisné práce - knižničný systém MS-SOFT,s.r.o.
DF2016/78 175,00 4.4.2016 Systemová podpora URBIS-2.št.2016 MADE spol.s r.o.
DF2016/79 5,00 4.4.2016 Zmluva o dodávke plynu-budova Pošta 4.16 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2016/80 770,00 4.4.2016 Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2016/81 90,68 5.4.2016 Publikácie pre MŠ Raabe
DF2016/82 206,98 6.4.2016 Vodné, stočné OU,KD,MŠ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2016/83 18,47 6.4.2016 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2016/84 32,28 6.4.2016 Dod.k Zmluve o posk.verejných služieb - telefony O Slovak Telekom, a.s.
DF2016/85 18,94 6.4.2016 Zmluva o pripojení - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2016/86 51,42 6.4.2016 Dod.o poskyt.služiueb - internet knižnica + telef. Slovak Telekom, a.s.
DF2016/87 171,10 8.4.2016 Réžia MŠ 3/16 Základná škola Gbeľany
DF2016/88 120,00 13.4.2016 Spracovanie digitálnych máp obce MAPA Slovakia Digital s.r.o.
DF2016/89 2 940,00 13.4.2016 Terénne úpravy - zemné práce futb.ihrisko Pavol Franek
DF2016/90 456,00 14.4.2016 Zemné práce na ihrisku Vladimír Ďurnek
DF2016/91 343,30 15.4.2016 Uniformy PO FIRE systém
DF2016/92 220,00 15.4.2016 Špeciálny materiál pre PO FIRE systém
DF2016/93 662,84 18.4.2016 Trubky a železo na zhotovenie zábradlia na potoku FERONA SLOVAKIA a.s.
DF2016/94 -72,00 18.4.2016 Dobropis - železo FERONA SLOVAKIA a.s.
DF2016/95 217,09 21.4.2016 Knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2016/96 1 816,06 22.4.2016 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.
DF2016/97 370,00 22.4.2016 Ochranná prilba pre DHZ Stanislav Staš
DF2016/98 427,96 22.4.2016 Výtvarný materiál pre MŠ Renáta Francúzová
DF2016/99 41,56 22.4.2016 Publikácia pre MŠ Raabe
DF2016/100 35 400,00 25.4.2016 ZoD - Protipov. opatrenia na vodnom toku Gbeľany SDS stavby, s.r.o.
DF2016/101 72,00 25.4.2016 Doprava kameňa Stavebná Doprava SK, s.r.o.
DF2016/102 440,75 25.4.2016 Občerstvenie - Deň učiteľov Penzion Anton, s.r.o.
DF2016/103 39,60 25.4.2016 Dezinsekčné práce Dušan Rúžička-DDD
DF2016/104 1 560,00 25.4.2016 Dodávka a inštalácia uzavretého televízneho okruhu TECO - Ing. Ján Králik
DF2016/105 127,20 25.4.2016 Klinový remeň Agrobon, s.r.o.
DF2016/106 46,00 29.4.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2016/107 550,00 8.5.2016 Hudobná produkcia - Deň Matiek Viera Puterová - FLÓRA
DF2016/108 40,90 2.5.2016 Publikácia pre MŠ Raabe
DF2016/109 41,45 2.5.2016 Publikácie pre MŠ Raabe
DF2016/110 31,56 4.5.2016 Čistiace potreby pre MŠ Adam Chabada
DF2016/111 13,39 4.5.2016 Separovaný zber -projekt TD Zduženie obcí
DF2016/112 295,00 4.5.2016 Zmluva o dodávke a distribúcií  plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2016/113 5,00 4.5.2016 Zmluva o dodávke plynu-budova Pošta 5/16 Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2016/114 277,00 9.5.2016 Vypracovanie geometrického plánu GEOZA s.r.o.
DF2016/115 64,34 10.5.2016 Učebné pomôcky pre MŠ Renáta Francúzová
DF2016/116 26,10 10.5.2016 Materiál PO FIRE systém
DF2016/117 182,70 10.5.2016 Réžia MŠ 4/16 Základná škola Gbeľany
DF2016/118 18,47 10.5.2016 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2016/119 29,00 10.5.2016 Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te Slovak Telekom,a.s.
DF2016/120 22,40 10.5.2016 Dod.o poskyt.služiueb - internet knižnica + telef. Slovak Telekom, a.s.
DF2016/121 18,94 10.5.2016 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2016/122 40,00 10.5.2016 Podstavec - prilba GRANITI, s.r.o.
DF2016/123 2 522,14 13.5.2016 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.
DF2016/124 129,60 16.5.2016 Elektro práce v MŠ-oprava bojlera Ďurana Miroslav
DF2016/125 94,00 17.5.2016 Tonery do tlačiarne WAY-COPY SK, s.r.o.
DF2016/126 43,00 17.5.2016 Dezinsekčné práce Dušan Rúžička-DDD
DF2016/127 186,60 19.5.2016 Kancelárske potreby pre obec+pitný režim Lyreco CE, SE
DF2016/128 80,76 19.5.2016 Materiál - beton K-BETON s.r.o.
DF2016/129 101,00 19.5.2016 Servisné práce - Fabia ZA 266 CI Dušan Rúžička-DDD
DF2016/130 525,00 20.5.2016 Dresy a legíny DHZ Gbeľany MYPO s.r.o.
DF2016/131 3 300,00 20.5.2016 Zhotovenie sochy sv. Mareka-sádrová forma Ing. Peter Petráš
DF2016/132 4 830,00 20.5.2016 ZoD - proj.dokumentácia ŠK IKARCH, s.r.o.
DF2016/133 115,20 20.5.2016 Školenie OBP Ing.SOKOL Ivan - INPEKO
DF2016/134 2 397,06 20.5.2016 Prístrešok na obecnú studňu AA Staviteľ
DF2016/135 9 768,35 20.5.2016 Chodník od Jednoty druhá časť AA Staviteľ
DF2016/136 120,00 23.5.2016 Práce montážnou plošinou ASZA s.r.o.
DF2016/137 1 990,43 23.5.2016 Výroba a montáž zábradlia na hornom toku AA Staviteľ
DF2016/138 9 768,35 26.5.2016 Chodník od Jednoty druhá časť AA Staviteľ
DF2016/139 29,50 30.5.2016 Toner pre MŠ TRIFIT-ZA, s.r.o.
DF2016/140 545,00 1.6.2016 Did.pomôcky pre MŠ STIEFEL EUROCART s.r.o.
DF2016/141 201,00 1.6.2016 Did.pomôcky pre MŠ STIEFEL EUROCART s.r.o.
DF2016/142 1 481,00 1.6.2016 Interaktívna tabuľa pre MŠ-z 2% dane STIEFEL EUROCART s.r.o.
DF2016/143 124,00 3.6.2016 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2016/144 5,00 3.6.2016 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2016/145 13,28 3.6.2016 Zmluva o zabezpečení posudkovej činnosti ICOM PLUS, s.r.o.
DF2016/146 1 214,38 7.6.2016 Demontáž a montáž vchodových dverí do KD MA-NA, s.r.o.
DF2016/147 594,12 7.6.2016 Rekl.predmety Jozef Smrhola-Olymp
DF2016/148 46,80 7.6.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2016/149 179,80 8.6.2016 Réžia MŠ 5/16 Základná škola Gbeľany
DF2016/150 31,06 8.6.2016 Publikácia pre MŠ - Svet škôlkara Raabe
DF2016/151 39,06 8.6.2016 Publikácia MŠ - Pedag.diag.v praxi Raabe
DF2016/152 118,78 8.6.2016 Kancelárske potreby pre obec, pitný režim Lyreco CE, SE
DF2016/153 18,47 9.6.2016 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2016/154 39,55 9.6.2016 Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te Slovak Telekom,a.s.
DF2016/155 18,94 9.6.2016 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2016/156 34,98 9.6.2016 Dod.o poskyt.služieb - internet knižnica + telef.l Slovak Telekom, a.s.
DF2016/157 48,00 10.6.2016 Likvidácia nežiaducej vegetácie Dušan Rúžička-DDD
DF2016/158 57,00 10.6.2016 Seminár - odpady Poradca podnikateľa spol. s r.o.
DF2016/159 -836,88 13.6.2016 Zmluva o dodávke a distribúcií  plynu-vyúčtovanie Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2016/160 1,20 15.6.2016 Kúpna zmluva-prevod nehnuteľností Žilina Invest s.r.o.
DF2016/161 1 257,28 15.6.2016 Preprava a zneškodenie komunálneho odpadu T+T, a.s.
DF2016/162 2 397,06 17.6.2016 Prístrešok na obecnú studňu AA Staviteľ
DF2016/163 3,60 17.6.2016 Časopis pre MŠ - Predškolská výchova Slovenská pošta a.s.
DF2016/164 139,00 20.6.2016 Tonery do tlačiarne WAY-COPY SK, s.r.o.
DF2016/165 90,76 22.6.2016 Hádzanárske siete pre CVČ Firma KOSIK - siete s.r.o.
DF2016/166 19 743,13 29.6.2016 ZoD:ZŠ Gbeľany-Rekonštrukcia tried a schodiska AA Staviteľ
DF2016/167 59,92 29.6.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2016/168 110,64 30.6.2016 Dopravné zrkadlo priem.600 mm AD Prievidza, s.r.o.
DF2016/169 159,13 30.6.2016 Knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2016/170 115,00 4.7.2016 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2016/171 5,00 4.7.2016 Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu-bud.Pošta Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2016/172 175,00 4.7.2016 Systemová podpora URBIS-3.št.2016 MADE spol.s r.o.
DF2016/173 5 950,80 4.7.2016 Práce na úprave šatní ŠK Gbeľany Pavol Franek
DF2016/174 129,10 7.7.2016 Kancelárske potreby pre obec, pitný režim Lyreco CE, SE
DF2016/175 39,62 7.7.2016 Tlačivá pre MŠ ŠEVT a.s.
DF2016/176 30,70 7.7.2016 Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te Slovak Telekom,a.s.
DF2016/177 18,94 7.7.2016 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2016/178 34,98 7.7.2016 Dod.o poskyt.služieb - internet knižnica + telef.l Slovak Telekom, a.s.
DF2016/179 165,30 7.7.2016 Réžia MŠ 6/16 Základná škola Gbeľany
DF2016/180 21,07 7.7.2016 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2016/181 93,00 7.7.2016 ND na kosačku Agrobon, s.r.o.
DF2016/182 201,42 11.7.2016 Geodetické a kartografické práce - Rozšírenie Ivan Šubjak
DF2016/183 324,16 11.7.2016 Vodné, stočné-MŠ, OU, KD Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2016/184 350,00 12.7.2016 Vypracovanie bezpečnostného projektu /BP/ SOMI Applications, s.r.o.
DF2016/185 81,04 13.7.2016 Vodné, stočné-ŠK, KD Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2016/186 120,68 13.7.2016 Rozbor pitnej vody-studňa  Kadub Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2016/187 19 949,28 20.7.2016 Dodávka a montáž rozvodov ÚK v objekte telocv. ZŠ BALGAS s.r.o.
DF2016/188 16,80 22.7.2016 Kontrola a oprava žalúzií v MŠ Roman Zvarík - RoZ
DF2016/189 39,25 22.7.2016 Publikácia pre MŠ Raabe
DF2016/190 1 208,40 22.7.2016 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.
DF2016/191 615,00 22.7.2016 Zemné práce na ihrisku Vladimír Ďurnek
DF2016/192 594,00 22.7.2016 Zemné práce Vladimír Ďurnek
DF2016/193 520,00 25.7.2016 Audit účtovnej závierky - KÚZ Ing. Mária Kasmanová
DF2016/194 46,00 25.7.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2016/195 13 162,09 25.7.2016 Zmluva o dielo:ZŠ Gbeľany-Rekonštrukcia tried a sc AA Staviteľ
DF2016/196 20,00 27.7.2016 Školné členov DHZO Dobrovoľná požiarna ochrana SR
DF2016/197 160,88 27.7.2016 Prac.oblečenie pre DHZ Stanislav Staš
DF2016/198 17,44 29.7.2016 Separovaný zber -projekt TD Zduženie obcí
DF2016/199 115,00 2.8.2016 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2016/200 5,00 2.8.2016 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2016/201 79,00 2.8.2016 Tonery do tlačiarne WAY-COPY SK, s.r.o.
DF2016/202 1 440,00 2.8.2016 Fotografické práce PANORAMA - Mgr. Milan Kosec
DF2016/203 29,00 4.8.2016 Dod.k Zmluve o posk.verejných služieb - telefony O Slovak Telekom, a.s.
DF2016/204 35,05 4.8.2016 Dod.o poskyt.služieb - internet knižnica + telef.l Slovak Telekom, a.s.
DF2016/205 18,94 4.8.2016 Zmluva o pripojení - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2016/206 600,00 8.8.2016 Naviac práce rekonštrukcia telocvične ZŠ AA Staviteľ
DF2016/207 273,98 8.8.2016 Osvetlenie altánku pred kostolom Ďurana Miroslav
DF2016/208 312,28 9.8.2016 Uniformy PO Stanislav Staš
DF2016/209 522,12 10.8.2016 Várnice 20 l - termos GASTROLUX, s.r.o.
DF2016/210 21,07 11.8.2016 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2016/211 415,20 11.8.2016 Tlač novín Varínska tlačiareň/ELEKTRO AB s.r.o.
DF2016/212 77,00 15.8.2016 Uhlová brúska BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o.
DF2016/213 3 863,40 15.8.2016 Traktorová kosačka Mountfield SK, s.r.o.
DF2016/214 156,58 15.8.2016 Knihy do knižnice Panta Rhei, s.r.o.
DF2016/215 37,20 15.8.2016 Vytýčenie sietí Slovak Telekom, a.s.
DF2016/216 26,28 16.8.2016 Šiltovka - hasiči Stanislav Staš
DF2016/217 2 007,26 16.8.2016 Zmluva o poskytovaní služieb-vývoz kom.odpadu T+T, a.s.
DF2016/218 300,00 16.8.2016 Práce statika - oprava mosta Ing.Štefan Halvoň
DF2016/219 957,60 17.8.2016 Prerábka kanalizácie pre ZŠ Gbeľany Ján Remek
DF2016/220 388,92 18.8.2016 Servis uzavretého televízneho okruhu TECO - Ing. Ján Králik
DF2016/221 68,58 18.8.2016 Pitný režim pre obec Lyreco CE, SE
DF2016/222 65,64 18.8.2016 Vývoz asfaltu D.A.L. spol. s r.o.
DF2016/223 2 800,00 22.8.2016 Ozvučenie, hud.vystúpenie na Obecných hodoch Michal Bukviš - 3MO SOUND
DF2016/224 46,40 23.8.2016 Réžia MŠ 7/16 Základná škola Gbeľany
DF2016/225 5 658,48 25.8.2016 Rekonštrukčné práce ZŠ Gbeľany AA Staviteľ
DF2016/226 3 788,93 25.8.2016 Rekonštrukčné práce ZŠ Gbeľany AA Staviteľ
DF2016/227 47,00 25.8.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2016/228 82,65 2.9.2016 Licencia na grafické zobrazenie hrobových miest ARIAN s.r.o.
DF2016/229 91,00 2.9.2016 Poistenie - sociálne služby UNIQA poisťovňa, a.s.
DF2016/230 199,20 5.9.2016 Inzercia v MY Žilinské noviny Petit Press, a.s.
DF2016/231 5,00 5.9.2016 Zmluva o dodávke plynu-budova Pošty Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2016/232 238,00 5.9.2016 Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2016/233 214,80 5.9.2016 Aero foto obec Gbeľany CBS spol. s r.o.
DF2016/234 34,98 7.9.2016 Dod.o poskyt.služieb - internet knižnica + telef.l Slovak Telekom, a.s.
DF2016/235 18,94 7.9.2016 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2016/236 29,20 7.9.2016 Dod. k zmluve o poskytovaní verejných služieb - te Slovak Telekom,a.s.
DF2016/237 52,08 7.9.2016 Dopravné - preprava sochy Stavebná Doprava SK, s.r.o.
DF2016/238 276,12 7.9.2016 Hygienické potreby pre KD KBM, s.r.o.
DF2016/239 18,47 9.9.2016 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2016/240 1 120,00 9.9.2016 Výroba informačno-turistických tabúl Roman Majerčík stolár
DF2016/241 63,00 9.9.2016 Diaľkový ovládač Compromis s.r.o.
DF2016/242 50,00 14.9.2016 Odchyt zabehnutých,opustených, zranených zvierat Občianské združenie
DF2016/243 84,56 14.9.2016 Pitný režim Lyreco CE, SE
DF2016/244 100,80 16.9.2016 Stolárske práce DOSS spol. s r.o.
DF2016/245 9,00 16.9.2016 Súpisné čísla Jozef Smrhola-Olymp
DF2016/246 11 451,28 19.9.2016 Oprava mosta č.3 cez Gbeliansky potok parc. č. 532 AA Staviteľ
DF2016/247 57,72 19.9.2016 Licencia ESET Smart Security PC SEMA s.r.o.
DF2016/248 1 392,10 21.9.2016 Preprava a zneškodenie komunálneho odpadu T+T, a.s.
DF2016/249 596,00 21.9.2016 Práce pri čistení potoka MINEX PLUS s.r.o.
DF2016/250 60,00 26.9.2016 Aero foto obec Gbeľany-fotomapa v ráme CBS spol. s r.o.
DF2016/251 46,00 26.9.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2016/252 1 100,00 28.9.2016 Zhotovenie sochy sv. Mareka-betonový odliatok Ing. Peter Petráš
DF2016/253 290,00 3.10.2016 Školenie PO a OBP Prajdák Milan
DF2016/254 175,00 4.10.2016 Systemová podpora URBIS MADE spol.s r.o.
DF2016/255 5,00 4.10.2016 Zmluva o dodávke plynu-budova Pošta Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2016/256 742,00 4.10.2016 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2016/257 182,88 6.10.2016 Vodné, stočné OU,MŠ,KD Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
DF2016/258 140,00 6.10.2016 Čistenie kobercov Lapoš Marek
DF2016/259 69,20 6.10.2016 Gombíky a odznaky pre PO FLORIAN, s.r.o.
DF2016/260 100,10 6.10.2016 Poháre - akcia Meroriál G.Trizuliaka PO FLORIAN, s.r.o.
DF2016/261 522,00 6.10.2016 Preprava žiakov Hodoň Ján
DF2016/262 133,40 10.10.2016 Réžia MŠ 9/16 Základná škola Gbeľany
DF2016/263 182,33 10.10.2016 Kancelárske potreby pre obec-tonery Lyreco CE, SE
DF2016/264 31,61 10.10.2016 Dod.k Zmluve o posk.verejných služieb - telefony O Slovak Telekom, a.s.
DF2016/265 18,47 10.10.2016 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2016/266 34,98 10.10.2016 Dod.o poskyt.služieb - internet knižnica + telef.l Slovak Telekom, a.s.
DF2016/267 18,94 10.10.2016 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2016/268 2 957,92 11.10.2016 Rekonštr.práce - ZŠ dielne AA Staviteľ
DF2016/269 58,75 13.10.2016 Knihy do knižnice Panta Rhei, s.r.o.
DF2016/270 43,92 14.10.2016 Reinštalácia SW EPSIS BROS, s.r.o.
DF2016/271 60,00 14.10.2016 Preplachnutie kanalizácie Šmárik Milan
DF2016/272 1 950,00 14.10.2016 Mandátna zmluva-VO stavby ŠK Pinx, s.r.o.
DF2016/273 2 021,40 14.10.2016 Stolové kalendáre 2017 Jozef Smrhola-Olymp
DF2016/274 59,16 17.10.2016 Práca a mzdy 2017 Poradca podnikateľa spol. s r.o.
DF2016/275 84,00 17.10.2016 Časopis VS Poradca podnikateľa spol. s r.o.
DF2016/276 1 425,81 18.10.2016 Preprava a zneškodenie komunálneho odpadu T+T, a.s.
DF2016/277 507,00 19.10.2016 Plastové nádoby na odpad - 120 l čierne MEVA-SK s.r.o.
DF2016/278 40,68 20.10.2016 Knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2016/279 600,00 23.10.2016 Hudobno - zábavný program z príležitosti Štefan Hruštinec
DF2016/280 300,00 24.10.2016 Práce - archív PhDr. Juraj Laššuth
DF2016/281 86,67 24.10.2016 Knihy do knižnice IKAR a.s.
DF2016/282 46,00 25.10.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Orange Slovensko a.s
DF2016/283 109,88 26.10.2016 Vytýčenie podzemných káblových vedení Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s.
DF2016/284 43,55 27.10.2016 Did.pomôcky pre MŠ FORTUNA LIBRI a.s.
DF2016/285 102,00 27.10.2016 Didakt.pomôcky pre MŠ Peter Bertko - CONSULTING
DF2016/286 551,00 31.10.2016 Preprava žiakov Hodoň Ján
DF2016/287 13,28 31.10.2016 Zmluva o zabezpečení posudkovej činnosti ICOM PLUS, s.r.o.
DF2016/288 1 680,00 31.10.2016 Oprava miestnej komunikácie STAVMO J+M, s.r.o.
DF2016/289 5,00 3.11.2016 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2016/290 1 227,00 3.11.2016 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel.,a.s
DF2016/291 3,00 7.11.2016 Prenájom pozemku Urbariát - lesné a pozemkové spoločenstvo
DF2016/292 82,32 8.11.2016 Čisť.prostriedky pre umývačku MŠ Adam Chabada
DF2016/293 29,44 8.11.2016 Dod.k Zmluve o posk.verejných služieb - telefony O Slovak Telekom, a.s.
DF2016/294 18,47 8.11.2016 Dod.k Zmluve o pripojení - telefon MŠ Slovak Telekom, a.s.
DF2016/295 34,98 8.11.2016 Dod.o poskyt.služieb - internet knižnica + telef.l Slovak Telekom, a.s.
DF2016/296 18,94 8.11.2016 Zmluva o poskyt.verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s.
DF2016/297 130,50 9.11.2016 Réžia MŠ 10/16 Základná škola Gbeľany
DF2016/298 180,60 9.11.2016 Zimné pneumatiky na Kiu Syndicus, s.r.o.
DF2016/299 212,80 9.11.2016 Oceľové disky na Kiu ONIO s.r.o.
DF2016/300 686,00 10.11.2016 Did.pomôcky pre MŠ - dar ELARIN, s.r.o.