Obsah

Späť

Dodatok č.1/2017 k VZN obce Gbeľany č.12/2015 o sociálnej pomoci

Vyvesené: 15. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť