Obsah

Späť

Dodatok č.1/2017 k VZN obce Gbeľany č.14/2014 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ...

Vyvesené: 15. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť