Obsah

Späť

Návrh dodatku č.1/2017 k VZN obce Gbeľany č.12/2015 o sociálnej pomoci

Vyvesené: 13. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť