Obsah

Späť

Návrh dodatku č.1/2017 k VZN obce Gbeľany č.14/2014 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ...

Vyvesené: 13. 11. 2017

Dátum zvesenia: 14. 12. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť