Obsah

Späť

Návrh - Záverečný účet Obce Gbeľany za rok 2017

Vyvesené: 5. 4. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť