Obsah

Späť

OÚ ZA - Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Vyvesené: 7. 5. 2018

Dátum zvesenia: 23. 5. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť