Obsah

Späť

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Vyvesené: 16. 4. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť