Obsah

Späť

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Vyvesené: 29. 11. 2017

Dátum zvesenia: 14. 12. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť