Obsah

Späť

Číslo rokovacie: č. 2017/17417/SÚ/Za

Stavebné povolenie - Izolovaný rodinný dom 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí.

Vyvesené: 29. 11. 2017

Dátum zvesenia: 14. 12. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť