Obsah

Späť

Všeobecné záväzné nariadenie obce Gbeľany č.16/2017 - o miestnom poplatku za rozvoj

Vyvesené: 15. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť