Obsah

Späť

Návrh VZN č. 16/2017 - O miestnom poplatku za rozvoj

Vyvesené: 8. 11. 2017

Dátum zvesenia: 14. 12. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť