Obsah

Späť

Zásady pre vybavovanie sťažností na Obecnom úrade v Gbeľanoch

Vyvesené: 30. 10. 2017

Dátum zvesenia: 14. 11. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť