Navigácia

Obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
  
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NRSR 2020

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie v Gbeľanoch

Informácie pre voliča


POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ GBEĽANY

Verejná vyhláška - nariadenia konania o začatí pozemkových úprav


OBNOVA UČEBNÍ – ZŠ GBEĽANY 

Cieľ projektuZlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Gbeľany, prírodovedných zručností a polytechnickej výchovy, prostredníctvom vybavenia a modernizácie učební umožňujúcu využitie moderných vyučovacích metód.

Získaná podpora:  134 183,90 EUR 


Materská škola - darovanie 2% z dane

Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole darovaním 2 % z dane


Gbeľany, „IBV Hrby II“ – stanovisko k Zámeru navrhovanej činnosti

IBV Hrby II - stanovisko k Zámeru


Správa nezávislého audítora

Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky obce Gbeľany


Audit účtovnej závierky obce Gbeľany

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Gbeľany k 31.12.2018


Návrh územného plánu obce Gbeľany (ÚPN-O)

Viac informácií získate na nasledujúcom odkaze:Návrh územného plánu obce.


Obec Gbeľany - analýza a vyhodnotenie otvorenosti a transparentnosti

Analýza a vyhodnotenie otvorenosti a transparentnosti


Aktuality

28.02.2020

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Obec Gbeľany v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 ÚV KO = 40,24 %

Detail Aktuality

24.02.2020 - 13.03.2020

Oznámenie o uložení zásielky D2020/401

Detail Úradná tabuľa

19.02.2020

AGRA – VÁH, s.r.o., vyplácanie nájomného za pôdu

04. marca (streda) v čase od 9.00 do 10.00 hod.

Detail Aktuality

19.02.2020

Prerušenie prevádzky základnej školy

Od 20.februára do 26.februára 2020 bude prerušená prevádzka základnej školy.

Detail Aktuality

18.02.2020

Prerušenie prevádzky materskej školy v Gbeľanoch

Prerušenie prevádzky od 19.2.2020 do 28.2.2020 (vrátane)

Detail Aktuality

18.02.2020 - 10.03.2020

Oznámenie o uložení zásielky D2020/316

Detail Úradná tabuľa

18.02.2020 - 20.03.2020

INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR

Detail Úradná tabuľa

18.02.2020 - 10.03.2020

Oznámenie o uložení zásielky D2020/325

Detail Úradná tabuľa

14.02.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Detail Aktuality

05.02.2020

Výzva občanom

Pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve...

Detail Aktuality

04.02.2020

Výberové konanie – hospodár na futbalovom ihrisku

Obec Gbeľany vyhlasuje výberové konanie na funkciu Hospodár na futbalovom ihrisku.

Detail Aktuality

04.02.2020

Meteorologická výstraha

„SHMÚ dňa 04.02. 2020 o 06:40h vydal meteorologickú výstrahu 2. Stupňa – VIETOR NA HORÁCH pre okres Žilina na dobu od 04. 02. 2020 12:00 hod do 06.02. 202000:00 hod.

Detail Aktuality

21.01.2020

Harmonogram vývozu odpadov

2020

Detail Aktuality

20.01.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Prerušenie elektriny 11.2.2020 od 7:30 do 14:30 - vybrané odberné miesta

Detail Aktuality

12.01.2020

Základná škola - obsadenie pracovnej pozície

Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany príjme do pracovného pomeru od 02.03.2020 učiteľa pre primárne vzdelávanie na dobu určitú, zástup počas dlhodobej PN.

Detail Aktuality

17.12.2019

Zmena vývozu komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov

Počas vianočných sviatkov sa posúva vývoz komunálneho odpadu z piatka 27.12.2019 na sobotu 28.12.2019.

Detail Aktuality

19.11.2019

Pošta - oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť

Pošta Gbeľany bude 21.11.2019 (štvrtok) z prevádzkových dôvodov otvorená: 13:30 - 14:25

Detail Aktuality

29.10.2019

Vývoz komunálneho odpadu

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU BUDE ZABEZPEČENÝ 1.11.2019 (PIATOK).

Detail Aktuality

Kalendár akcií

14.02.2020 - 06.03.2020

Nábor lukostrelcov

Nábor lukostrelcov

Lukostreľba môže byť práve to, čo hľadáte!

Detail

Fotogaléria

10.02.2020

Bábkové divadlo - Zvedavý sloník Bimbo

Bábkové divadlo - Zvedavý sloník Bimbo

Dňa 07.02.2020 sa deti z našej materskej školy vybrali na cestu do rozprávkovej Afriky, aby sa dozvedeli odkedy majú slony dlhé choboty. V Bábkovom divadle Žilina sa prostredníctvom Zvedavého sloníka Bimba zoznámili s rôznymi zvieratkami: žirafy, antilopy, škriekajúce opice, veľký krokodíl, dlhonohý pštros, stará korytnačka, krvilačný leopard, dlhý had menom Krajta. Predstavenie bolo veľmi podnetné, zaujali nás nevšedné masky, hudba a piesne o Afrike.

Detail

08.12.2019

Predvianočné popoludnie

Predvianočné popoludnie

8.12.2019

Detail

07.12.2019

Mikuláš

Mikuláš

7.12.2019

Detail