Navigácia

Obsah

ROK 2020

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Gbeľany k 31.12.2020 (3.89 MB)

ROK 2019

Správa z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2019

Správa audítora obce Gbeľany IUZ 2019


ROK 2018

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Gbeľany k 31.12.2018

Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky obce Gbeľany