Navigácia

Obsah

ROK 2021

Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021 (4.66 MB)

ROK 2020

Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020 (448.09 kB)

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Gbeľany k 31.12.2020 (3.89 MB)

ROK 2019

Správa z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2019

Správa audítora obce Gbeľany IUZ 2019


ROK 2018

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Gbeľany k 31.12.2018

Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky obce Gbeľany