Navigácia

Obsah

Gbeľany, „IBV Hrby II“ – stanovisko k Zámeru navrhovanej činnosti

IBV Hrby II - stanovisko k Zámeru


 

Návrh územného plánu obce (ÚPN-O), oznámenie o začatí verejného prerokovávania, žiadosť o podanie pripomienok

tu ku stiahnutiu

01 širšie vzťahy 50 000

02 06 kompletný výkres a výkres ochrany prírody 10000

03 výkres dopravy 10000

04 05 výkres vodného hospodárstva, energetiky 10 000

07 vyhodnotenie poľnohospodarskej pôdy 10000

08 kompletný výkres - priestor usporiadania 2000

09 výkres dopravy 2000

10 11 výkres technického vybavenia - vodné hospodárstvo, energetika

12 vyhodnotenie poľnohospodárskej pôdy 2000

13 textová časť

14 príloha textovej časti - schéma časť A

15 príloha textovej časti - schéma časť B

 


ZADANIE pre vypracovanie územného plánu obce (ÚPN - O) Gbeľany

tu ku stiahnutiu