Navigácia

Obsah

ZLOŽENIE VÝBORU MIESTNEHO SPOLKU SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA V GBEĽANOCH NA OBDOBIE 2019 - 2024.
Predseda Viera Hrivová
Podpredseda Ľubica Nogáčková, Mgr.
Členovia výboru

Ďugelová Ivana, Mgr.

kronikár

Franeková Renáta, Ing.

pokladník

Martinčeková Zuzana, Mgr.   referent pre tvorivé a kreatívne aktivity
Mravcová Elena   
Ondrušová Mária     revízor
Pinčeková Irena   
Trnková Blanka, Mgr.   revízor
   

Zloženie výboru bolo schválené na výročnej členskej schôdzi  dňa 23.2.2019.

 

S T A N O V Y S L O V E N S K É H O Č E R V E N É H O K R Í Ž A