Navigácia

Obsah

Farský úrad Gbeľany - oznámenia

Trinásta Nedeľa v Cezročnom období
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS
Pondelok Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi

Gbeľany
Nededza

18:00
18:00

Utorok  

K. Lúčka

18:00

Streda Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť Nededza
Gbeľany
K. Lúčka
16:35
18:00
15:30
Štvrtok

 

Gbeľany

18:00

Piatok

 

Gbeľany
Nededza

18:00
 9:00

Sobota

Návšteva  Preblahoslavenej Panny Márie

Gbeľany
Nededza

18:00
07:30
Nedeľa

Štrnásta v Cezročnom období       

Gbeľany
Nededza
K. Lúčka

10:30
 7:30
 9:00

 

V pondelok je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

K prvému piatku budem spovedať:

Pondelok: Nededza – od 17:00 hod. 
Utorok: K. Lúčka – od 17:00 hod.
Štvrtok a piatok: Gbeľany – od 17:00 hod.

Chorých a starých budem spovedať po domoch:

Streda: Nededza – od 8:30 hod. 
Štvrtok: Gbeľany – od 8:30 hod.

V sobotu 02.júla po večernej sv. omši o 18:45 hod. majú službu upratovania kostola farníci z ulice:  T.Martinčeka od č. 153 po č.167 a čísla: 384 a 411.    

 

Dokumenty na stiahnutie:

Pastiersky list na Prvú pôstnu nedeľu

Konferencia biskupov Slovenska - rozdávanie svätého prijímania

Správy