Navigácia

Obsah

Farský úrad Gbeľany - oznámenia

Devätnásta nedeľa v Cezročnom období
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS
Pondelok  

Gbeľany

14.30
pohrebná

Utorok

Sv. Kláry, panny

K. Lúčka

18.00
Streda Sv. Jany Františky de  Chantal, rehoľníčky Nededza 18.00
Štvrtok  

Gbeľany

07.30

Piatok

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka

Gbeľany 18.00
Sobota

Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť   

Gbeľany
K. Lúčka
Nededza

10.30
08.45
07.30
Nedeľa

Dvadsiata v Cezročnom období

Gbeľany
Nededza
K. Lúčka
10.30
7.30
8.45

 

Dnes o 12:45 hod. sa odchádza na Výlet do Vychylovky.

Zájazd do Bardejova a okolia sa ruší pre malý záujem.  

 

V piatok 14. augusta po sv. omši o 18:45 hod. majú službu upratovania kostola farníci z ulíc Kalinčiakova a Parcelná od č.302 po č.305 a od č.232 po č.393 a číslo:415. 

 

Správy