Navigácia

Obsah

Farský úrad Gbeľany - oznámenia

Prvá pôstna nedeľa v Cezročnom období
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS
Pondelok Katedry sv. Petra, apoštola  

Gbeľany

 

Utorok

 

K. Lúčka

 
Streda   Nededza  
Štvrtok  

Gbeľany

 

Piatok

 

Gbeľany  
Sobota

 

Gbeľany

 
Nedeľa

Druhá pôstna nedeľa v Cezročnom období

Gbeľany
Nededza
K. Lúčka
 

 

Na základe Uznesenia vlády SR budú vo všetkých Slovenských diecézach od 1.januára až do 28.februára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a žiadajú kňazov a veriacich o jeho dodržanie. Zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch bohoslužby bez účasti ľudu. Pri tom mu smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Kvôli striktnému obmedzeniu pohybu nemožno na súkromných bohoslužbách striedať rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť. Sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich konať nijaké hromadné podujatia.

Diecézna charita Žilina tradičnú zbierku na charitu na prvú pôstnu nedeľu rozširuje o kampaň MOJA ALMUŽNA POMÁHA TRPIACIM V MOJEJ DIECÉZE. Informácie nájdete na www.charitaza.sk alebo na farskom úrade.    

Správy