Navigácia

Obsah

Upratovanie kostola

Rozpis upratovania kostola sv. Jozefa na r. 2020.

  Rozpis podľa názvu ulíc Popisné číslo Dátum Čas
1 Alex. Trizuliaka č.186 -212 08. 05. 2021 18.45
2 Alex. Trizuliaka č.213 - 317 15. 05. 2021 18.45
3 Cecílie  Tomašovskej č.236 - 248 22. 05. 2021 18.45
4 Cecílie  Tomašovskej č.249 - 268 29. 05. 2021 18.45
5 Cecílie  Tomašovskej,
Ľud. Štúra
č.269 - 385, č.294 - 301 12. 06. 2021 18.45
6 Hlavná č.3-7 a 143 - 184 + 380 26. 06. 2021 18.45
7 M. R. Štefánika č.278 - 410 03. 07. 2021 18.45
8 Parcelná, Kalinčiakova č.302 - 305,
č.232 - 393 + 415
10. 07. 2021 18.45
9 Parcelná č.319 -327, 336 - 356 17. 07. 2021 18.45
10 Do Hrbov,
Tomáša  Martinčeka
č.171- 176 + 383
č.147 -152
24. 07. 2021 18.45
11 Tomáša  Martinčeka č.153 -167 + 384 + 411 31. 07. 2021 18.45
12 Priedovsie č.109 - 128 07. 08. 2021 18.45
13 Priedovsie č.129 - 131 + 373+ 386 14. 08. 2021 18.45
14 Pri Zvonici, Kohuľova, Šimunova, Kaštielna Bukovinska, Záhradná, Cabadajova, Cintorínska 21. 08. 2021 18.45
15 Školská, Športová č.189- 194, 381 - 397 28. 08. 2021 18.45
16 Kostolná č. 50 - 68 04. 09. 2021 18.45
17 Jána  Pavla II. č.73 - 111 + 364 11. 09. 2021 18.45
18 Urbárska + bytovka č. 132 - 137 + 362 + 363 18. 09. 2021 18.45
19 V Potokoch č. 70 - 83 + 401 25. 09. 2021 18.45
20 Na Skotni č. 86 - 93 + 414 + 361 + 15
školská bytovka
02. 10. 2021 18.45
21 Kukučínová č. 286 - 292 09. 10. 2021 18.45
22 Južné Terasy všetky čísla ulice 16. 10. 2021 18.45