Navigácia

Obsah

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Gbeľanoch

Dokumenty na stiahnutie

ZO JDS Gbeľany - Rozpočet na rok 2015 Stiahnuté: 329x | 25.01.2017

Návrh plánu aktivít ZO JDS v Gbeľanoch na rok 2016 Stiahnuté: 335x | 25.01.2017

Správa o činnosti ZO JDS Gbeľany za rok 2016

Správa o činnosti ZO JDS Gbeľany za rok 2016 Stiahnuté: 411x | 09.10.2017

Správa o činnosti ZO JDS Gbeľany za rok 2015

Uznesenie z VČS ZO JDS v Gbeľanoch konanej 9.3.2016 Stiahnuté: 563x | 25.01.2017

Správa o činnosti ZO JDS v Gbeľanoch za rok 2015 Stiahnuté: 494x | 25.01.2017

ZO JDS Gbeľany - Ročný rozbor hospodárenia za rok 2015 Stiahnuté: 301x | 25.01.2017

ZO JDS Gbeľany - Informácia o hospodárení za rok 2015 Stiahnuté: 339x | 25.01.2017

Zápisnica z výročnej členskej schôdze ZO JDS v Gbeľanoch konanej 9.3.2016 Stiahnuté: 728x | 25.01.2017

Správa o činnosti ZO JDS Gbeľany za rok 2014

ZO JDS v Gbeľanoch - informácia o hospodárení za rok 2014 Stiahnuté: 271x | 25.01.2017

ZO JDS Gbeľany - rozpočet 2015 Stiahnuté: 271x | 25.01.2017

Uznesenie z Hodnotiacej členskej schôdze ZO JDS v Gbeľanoch, konanej 25.2.2015 Stiahnuté: 324x | 25.01.2017

Správa o činnosti ZO JDS v Gbeľanoch za roky 2012, 2013, 2014 Stiahnuté: 280x | 25.01.2017

Revízna správa o kontrole hospodárenia za rok 2014 Stiahnuté: 406x | 25.01.2017

ZO JDS v Gbeľanoch - ročný rozbor hospodárenia 2014 Stiahnuté: 263x | 25.01.2017

Návrh plánu aktivít ZO JDS v Gbeľanoch na rok 2015 Stiahnuté: 286x | 25.01.2017

Zápisnica z Hodnotiacej členskej schôdze ZO JDS v Gbeľanoch konanej 25.2.2015 Stiahnuté: 550x | 25.01.2017

Správa o činnosti ZO JDS Gbeľany za rok 2013

Zápisnica z rokovania VČS ZO JDS v Gbeľanoch (26.2.2014) Stiahnuté: 255x | 25.01.2017

Revízna správa o kontrole hospodárenia za rok 2013 Stiahnuté: 313x | 25.01.2017

Hospodárenie za rok 2013 Stiahnuté: 312x | 25.01.2017

Návrh plánu činností ZO JDS v Gbeľanoch Stiahnuté: 267x | 25.01.2017

Stránka