Navigácia

Obsah

Prehľad obhospodarovaného majetku

 

Druh pozemku Výmera m2
Lesné pozemky 511 677
Trvalé trávne porasty 174 725
Orná pôda 21 813
Ostatné plochy 38 051
Spolu 746 266

 

graf

 

POČET A VÝMERA ČLENOV PODĽA TYPOV 
Typ Počet Výmera m2  Hlasy
Známi spoluvlastníci 121 724 526,947 111,650
Nezistení spoluvlastníci 2 12 978,539 2,000
Zosnulí spoluvlastníci 3 8 219,741 1,267
SPF - Slov. pozemkový fond 1 540,772 0,083
Celkom za všetky typy 127

746 265,999

115,000