Navigácia

Obsah

30.8.2021

Čestné vyhlásenie pre zber údajov.doc (36.5 kB)

Oznámenie o výnimke z karantény.docx (21.46 kB)

Písomné vyhlásenie návštevníka MŠ.docx (24.53 kB)

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa.docx (24.75 kB)


Vzor fromulára: Odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa materskej školy o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

8.4.2021

Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (15.15 kB)

Žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (31.5 kB)

Žiadosť o výnimočné prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie (32 kB)

Žiadosť o individuálne vzdelávanie dieťaťa (28.5 kB)


10.3.2021

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Gbeľany v školskom roku 2021/2022 od 01.09.2021.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Gbeľany v školskom roku 2021/2022 od 01.09.2021 (17.71 kB)