Navigácia

Obsah

8.3.2022

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Vyhlásenie o pukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


 

30.8.2021

Čestné vyhlásenie pre zber údajov.doc (36.5 kB)

Oznámenie o výnimke z karantény.docx (21.46 kB)

Písomné vyhlásenie návštevníka MŠ.docx (24.53 kB)

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa.docx (24.75 kB)


Vzor fromulára: Odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa materskej školy o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

8.4.2021

Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (15.15 kB)

Žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (31.5 kB)

Žiadosť o výnimočné prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie (32 kB)

Žiadosť o individuálne vzdelávanie dieťaťa (28.5 kB)