Navigácia

Obsah

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021


Vážení rodičia, venujte MŠ Gbeľany 2% z daní

Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole darovaním 2 % z dane

Potvrdenie O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby