Navigácia

Obsah

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa

Súhlas na spracúvanie osobných údajov dieťaťa

Čestné vyhlásenie pre zber údajov (Zákonný zástupca)

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021