Navigácia

Obsah

Krúžková činnosť v materskej škole bude prebiehať od októbra 2019 do júna 2020.

 

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ
Názov  Pani učiteľka Trieda Termín
Lego krúžok p. uč. Chládecká  III. trieda

párny týždeň streda
od 15:00 – 16:00 hod.
2x mesačne

Anglický jazyk 

Jazyková škola
Family kids friendly Žilina

I. II.  III. trieda

Streda od 14:30 – 15:15 hod

Streda od 15:15 – 16.00 hod

       V  priestoroch MŠ

Predplavecká príprava Agentúra PLATESA III. trieda 3 x ročne po 10 plavec. hod.