Navigácia

Obsah

Správy

17.02.2021

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 ÚV KO = 38,73 %.

Detail

11.02.2021

Upozornenie - kontrola vodomerov a vodomerných prípojok 1

Upozornenie - kontrola vodomerov a vodomerných prípojok

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie.

Detail

02.02.2021

Vývoz plastového odpadu 1

Vývoz plastového odpadu

T+T, a.s. oznamuje občanom, že NÁHRADNÝ vývoz kontajnerov na plasty bude zabezpečený vo štvrtok 4. februára 2021. Súčasne občanov upozorňujeme na potrebu zabezpečiť prejazdnosť ulíc (najmä ulica Priedovsie) parkovaním vozidiel vo dvoroch. V prípade, ak budú ulice z dôvodu nevhodného parkovania vozidiel neprejazdné, vývoz kontajnerov nebude zabezpečený.

Detail

Kalendár akcií

03.03.2021

Zber papiera

Zber papiera

3.3.2021. Zber papiera výmenou za servítky, hygienické vreckovky a toaletný papier.

Detail