Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 2020/20089/SÚ/Za

Oznámenie o začatí zlúčeného územného stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania

Vyvesené: 22. 9. 2020

Dátum zvesenia: 7. 10. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť