Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: č. 151/2021/4806/JH

Rozhodnutie o umiestnení stavby: „rodinný dom 3 b.j., prípojky inžinierskych sietí“

Vyvesené: 14. 9. 2021

Dátum zvesenia: 29. 9. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť