Navigácia

Obsah

Späť

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja"

Vyvesené: 31. 7. 2020

Dátum zvesenia: 13. 8. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť