Navigácia

Obsah

Späť

Verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti "Inovácia vedenia a V404 Varín - št. hranica SR/ČR"

Vyvesené: 31. 7. 2020

Dátum zvesenia: 14. 8. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť