Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.10.2018

Zmluva o výpožičke - Pohybová výchova Slniečko

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

Obec Gbeľany

Centrum voľného času

03.10.2018

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania

Darovacia zmluva

903,11 EUR

Obec Gbeľany

Nadácia Spoločne pre región

27.09.2018

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

4300084123

700,02 EUR

Obec Gbeľany

Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina

18.09.2018

Slovenská pošta - nájom nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

815,74 EUR

Obec Gbeľany

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica

14.09.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 7223179

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 7223179

Neuvedené

Obec Gbeľany

Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina

14.09.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 7337159

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 7337159

Neuvedené

Obec Gbeľany

Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina

14.09.2018

Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.7223185

Dodatok č.2 k Zmluve č.7223185

Neuvedené

Obec Gbeľany

Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina

14.09.2018

Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.7223178

Dodatok č.2 k Zmluve č.7223178

Neuvedené

Obec Gbeľany

Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina

14.09.2018

Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.7305637

Dodatok č.2 k Zmluve č.7305637

Neuvedené

Obec Gbeľany

Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina

14.09.2018

Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.7223192

Dodatok č.2 k Zmluve č.7223192

Neuvedené

Obec Gbeľany

Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina

14.09.2018

Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 9100239731

Dodatok č.2 k Zmluve č. 9100239731

Neuvedené

Obec Gbeľany

Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina

10.09.2018

Nájomná zmluva č: 1/2018 - Kompostáreň Gbeľany

1/2018

1 932,00 EUR

Obec Gbeľany

Urbariát - lesné a pozemkové spoločenstvo, Urbárska 139/1, 013 02 Gbeľany

07.09.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Made s.r.o

Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Made s.r.o

Neuvedené

Obec Gbeľany

MADE spol. s.r.o.

05.09.2018

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií - INPEKO

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informác

Neuvedené

Obec Gbeľany

Ing. Ivan Sokol INPEKO, 73, 01342 Horný Hričov

05.09.2018

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií - BVM alarm systém

Zmluva o mlčanlivosti - BVM alarm systém

Neuvedené

Obec Gbeľany

Ján Belan - BVM alarm systém,Lietavská Lúčka

28.08.2018

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií - Prajdák

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informác

Neuvedené

Obec Gbeľany

Prajdák Milan, Ul.Slobody 118, 96261 Dobrá Niva

15.08.2018

Zmluva o poskytnutí grantu

č. MO18_09

2 000,00 EUR

Nadácia Pontis

Obec Gbeľany

09.08.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

430,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.,468,925 06,Čierna Voda

Obec Gbeľany

08.08.2018

Zmluva o prenechaní majetku obce do nájmu

č.13/2017

Neuvedené

Ing. Alica Pešková

Obec Gbeľany

18.07.2018

ZŠ Gbeľany - Rekonštrukcia

Zmluva o dielo

29 990,42 EUR

Anna Augustínová - AA Staviteľ

Obec Gbeľany

29.06.2018

Dohoda o poskytnutí dotácie

2/2018

1 500,00 EUR

Obec Gbeľany

Zriadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o.

25.05.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre spoločný stavebný úrad

Osobnyudaj.sk

Neuvedené

Obec Gbeľany

Obec Varín

25.05.2018

Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu

9100089772

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel.,a.s,Mlynské Nivy 44/a,82511,Bratislava 26

Obec Gbeľany

24.05.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov - aSc

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Neuvedené

Obec Gbeľany

aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

22.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov - Galileo Corporation

Zmluva o spracovaní osobných údajov - Galileo Corp

Neuvedené

Obec Gbeľany

Galileo Corporation s.r.o.,468,925 06,Čierna Voda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: