Obsah

STAVEBNÁ KOMISIA A KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Meno Funkcia Telefón E-mail
Káčer Marián Predseda komisie    
Samec Ľubomír člen    
Mrázik Marek, Ing. člen    
Mravec Michal, Bc. člen    

 

KOMISIA KULTÚRY, ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A ŠPORTU
Meno Funkcia Telefón E-mail
Vašková Jana Predseda komisie    
Ďugel Ján, Mgr. člen    
Káčer Marián člen    
Samec Ľubomír člen    
Vojtek Martin člen    

 

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU A PREŠETROVANIE SŤAŽNOSTI
Meno Funkcia Telefón E-mail
Mravec Michal, Bc. Predseda komisie    
Ďugel Ján, Mgr. člen    
Káčer Marián člen    
Samec Ľubomír člen    
Mrázik Marek, Ing. člen    
Vašková Jana člen    
Vojtek Martin člen    

 

FINANČNÁ KOMISIA A SOCIÁLNYCH VECÍ
Meno Funkcia Telefón E-mail
Mrázik Marek, Ing. Predseda komisie    
Mravec Michal, Bc. člen    
Ďugel Ján, Mgr. člen