Obsah

Deň matiek

Najväčší poklad sveta – moja mama

Mama - čarovné slovo, ktoré v sebe ukrýva, lásku, nehu, obetavosť, usilovnosť, spoľahlivosť... Za to všetko ale aj za to, že vôbec ste, si deti pripravili pre svoje MAMIČKY dňa 07.05.2019 v priestoroch kultúrneho domu program, v ktorom potešili srdiečka všetkých prítomných milým prednesom, dramatizáciou, tancom aj spevom obohateným o doprovod veselých tónov heligónky, či gitary.       
Ďalším spestrením pre všetkých bolo interaktívne divadielko „Ako išiel Kubo šťastie hľadať“, kde sa deti aj rodičia na chvíľočku preniesli do rolí hercov. Na záver ujo Ľubo pripravil pre deti s mamičkami mini disco, pri ktorom sa deti vyšantili a odchádzali s úsmevom na perách a dobrou náladou.