Obsah

Karneval

Dňa 6.3.2020 sa v našej MŠ konal karneval, na ktorom sa nám predstavilo množstvo prekrásnych masiek.Masky boli rôzneho charakteru , z rôznych materiálov, podaktoré vyrobené s láskou, iné zakúpené, no každá maska bola krásna a niečím výnimočná. Do nášho karnevalu sa zapojili aj naše panie učiteľky, ktoré tiež prekvapili svojou tvorivosťou a pripravili si krásne masky. Pre deti bolo pripravených mnoho skvelých úloh a súťaží. Deti si odniesli z celého dňa krásne zážitky a odmenu vo forme diplomu a sladkej medaile.