Obsah

Ukážka prác detí

Malá ukážka prác detí z materskej školy za mesiac september. Dielka sú zo všetkých troch tried.