Obsah

Zvieratká, naši kamaráti

„Na dvore u starej mamy“- touto témou sa niesol 2. májový týždeň v našej MŠ. Deti získavali a dopĺňali svoje poznatky o domácich zvieratách, ich úžitku pre človeka. Nielen, že nás zvieratká potešili svojou návštevou v podobe obrázkov, ktoré zdobia priestory našej materskej školy, ale sa stali súčasťou našich denných aktivít. Takáto spoločnosť vyčarí úsmev na tvári každého dieťaťa.