Obsah

Krúžková činnosť v materskej škole bude prebiehať od októbra 2018 do mája 2019.

 

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ
Názov  Pani učiteľka Trieda Termín
Lego krúžok p. uč. Janíčková  Motýliky

párny týždeň streda
od 15:00 – 16:00 hod.
2x mesačne

Pohybová príprava  p. Vršanská  Včielky každý piatok
od 14:30 do 15:30 hod.
(telocvičňa)