Obsah

Krúžková činnosť v materskej škole bude prebiehať od októbra 2019 do júna 2020.

 

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ
Názov  Pani učiteľka Trieda Termín
Lego krúžok p. uč. Gachová Janka III. trieda

2x mesačne

Anglický jazyk 

Jazyková škola
Family kids friendly Žilina

I. II.  III. trieda

Streda od 14:30 – 15:15 hod

Streda od 15:15 – 16.00 hod

       V  priestoroch MŠ

Predplavecká príprava Agentúra PLATESA III. trieda 3 x ročne po 10 plavec. hod.