Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 3
posledná

Obecný úrad zatvorený

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny bude v dňoch 25.10. a 26.10. Obecný úrad zatvorený. Pošta Gbeľany bude otvorená v týchto dňoch len vo štvrtok od 8-12 hod. celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

SSE - Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V termíne od 25.10.2018 06.30h do 25.10.2018 18.30h bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 3. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

SSE - Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V termíne od 26.10.2018 06.30h do 26.10.2018 18.30h bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 3. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Ohňostrojové práce

Dňa 27.10.2018 (sobota) v čase okolo 21:00 – 21:30 hod. (v trvaní cca. 3 minúty) sa uskutočnia ohňostrojové práce... celý text

ostatné | 28. 9. 2018 | Autor: Správca Webu

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznámenie o zasadnutí OZ, ktoré sa uskutoční dňa 20.09.2018 (štvrtok) o 17,00 hod. na OÚ v Gbeľanoch. celý text

ostatné | 15. 9. 2018 | Autor: Správca Webu

Akreditované kurzy opatrovania seniorov

Spoločnosť Eduvis, n.o., organizuje akreditované Kurzy opatrovania /seniorov/ v rozsahu 220 hodín od 10/2018 na základe schváleného projektu.
celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Správca Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 26.07.2018 od 6.00 hod. do odvolania. celý text

ostatné | 26. 7. 2018 | Autor: Správca Webu

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznámenie o zasadnutí OZ, ktoré sa uskutoční dňa 28.06.2018 (štvrtok) o 17,00 hod. na OÚ v Gbeľanoch. celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor: Správca Webu

Ohňostrojové práce

Dňa 15. júna 2018 v čase okolo 21:35 – 21:50 hod. sa uskutočnia ohňostrojové práce malého až stredného rozsahu, s použitím pyrotechnických výrobkov tr. II a III., a kategórie 2 a 3, ktoré budú odpálené z areálu kaštieľa. Ohňostroj bude po protipožiarnej a zdravotníckej stránke zabezpečený zdravotníckou a protipožiarnou hliadkou. celý text

ostatné | 4. 6. 2018 | Autor: Správca Webu

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznámenie o zasadnutí OZ, ktoré sa uskutoční dňa 26.04.2018 (štvrtok) o 17,00 hod. celý text

ostatné | 20. 4. 2018 | Autor: Správca Webu

SSE - Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V termíne od 17.5.2018 08.30h do 17.5.2018 12.30h bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: Správca Webu

SSE - Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V termíne od 16.5.2018 07.30h do 16.5.2018 16.30h bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor: Správca Webu

Vypaľovanie suchých trávnatých porastov

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. celý text

ostatné | 15. 4. 2018 | Autor: Správca Webu

Oznámenie

Oznámenie o nastúpení náhradníka na zaniknutý post poslanca Obecného zastupiteľstva v Gbeľanoch. celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Správca Webu

Oznam - zabezpečenie vodomerov a vodovodných prípojok pred zamrznutím

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. upozorňuje, že vzhľadom k aktuálnemu mrazivému počasiu hrozí nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách a v suterénoch hlavne neobývaných domov. celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Správca Webu

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do MŠ Gbeľany na školský rok 2018/ 2019

Miesto podávania žiadosti: MŠ Gbeľany
Termín: od 30. 04. 2018 do 31. 05. 2018 v čase od 7:00 – 16:00 hod.
celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Správca Webu

Zmena času detskej sv. omše

Farský úrad oznamuje zmenu času detskej sv. omše: 23.02.2018 (piatok) o 18:00 hod.

celý text

ostatné | 22. 2. 2018 | Autor: Správca Webu

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznámenie o riadnom zasadnutí OZ dňa 15.02.2018 (štvrtok) o 17,00 hod. celý text

ostatné | 9. 2. 2018 | Autor: Správca Webu

Oznámenie - ohňostrojové práce

Dňa 16.02.2018 v čase do 22:00 hod. bude
zo záhrady rodinného domu so súp. číslom 186
odpálený ohňostroj (výrobky pyrotechnickej
kategórie F2) v trvaní cca. 5 minút. celý text

ostatné | 8. 2. 2018 | Autor: Správca Webu

Hľadáme hráčov a hráčky do PREDPRÍPRAVKY

Futbalová akadémia UNITED N-KL-G (Nededza-Kotrčiná Lúčka-Gbeľany) hľadá chlapcov a dievčatá narodené v roku 2010 až v roku 2012 do novovytvorenej kategórie U7-predprípravka. celý text

ostatné | 8. 1. 2018 | Autor: Správca Webu

Oznámenie - zmena vývozu komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu zo dňa 29.12.2017 (t. j. piatok) je presunutý na 30.12.2017 (t. j. sobota). celý text

ostatné | 19. 12. 2017 | Autor: Správca Webu

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznámenie o zasadnutí OZ, ktoré sa uskutoční 14.12.2017 (štvrtok) o 17.00 hod. celý text

ostatné | 12. 12. 2017 | Autor: Správca Webu

Poďakovanie nadácií KIA Motors Slovakia

Poďakovanie spoločnosti KIA Motors Slovakia za finančný príspevok na oplotenie pomocného ihriska ŠK Gbeľany a na vnútorné vybavenie šatní ŠK Gbeľany. celý text

ostatné | 11. 12. 2017 | Autor: Správca Webu

MŠ - ponuka pracovného miesta

Materská škola Gbeľany príjme do pracovného pomeru upratovačku na zástup počas dlhodobej PN a následne MD. Nástup možný od 01.12.2017.

celý text

ostatné | 9. 11. 2017 | Autor: Správca Webu

ZŠ - ponuka pracovného miesta

Základná škola v Gbeľanoch prijme v školskom roku 2017/2018 s nástupom od 1.12.2017 do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga na dobu určitú do 31.8.2018 na plný úväzok. celý text

ostatné | 30. 10. 2017 | Autor: Správca Webu

MOBIS Slovakia s.r.o. - neprimeraná hladina hluku

Oznámenie - odpoveď na podnety od občanov k neprimeranej hladine hluku z prevádzkovania areálu spoločnosti MOBIS Slovakia s.r.o., Mobis ulica 1, 013 02 Gbeľany. celý text

ostatné | 26. 10. 2017 | Autor: Správca Webu

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznámenie o zasadnutí OZ, ktoré sa uskutoční 26.10.2017 (štvrtok) o 17.00 hod. celý text

ostatné | 23. 10. 2017 | Autor: Správca Webu

CHÂTEAU GBEĽANY - ohňostrojové práce

Dňa 27.10.2017 (piatok) v čase okolo 21:45 hod. bude z areálu Chateau Gbeľany odpálený ohňostroj, pyr. tr. 3. Ohňostroj bude po protipožiarnej a zdravotníckej stránke riadne zabezpečený. celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor: Správca Webu

KI-KA - Predaj ovocných a okrasných drevín

Predaj sa uskutoční dňa 20.10.2017 (piatok) od 13.00-13.45 hod. celý text

ostatné | 17. 10. 2017 | Autor: Správca Webu

Pozvánka "Za nákupmi do poľskej Jablonky"

Výbor Miestneho spolku SČK v Gbeľanoch pozýva svojich členov dňa 18. októbra 2017 na autobusový zájazd. celý text

ostatné | 20. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
prvá
z 3
posledná