Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 3
ďalší posledná

Slovenský Červený kríž - Územný spolok Žilina

226 hodinový rekvalifikačný kurz OPATROVANIA akreditovaný MPSVaR SR. celý text

ostatné | 20. 9. 2017 | Autor: Správca Webu

Slovenský Červený kríž - Územný spolok Žilina

226 hodinový rekvalifikačný kurz OPATROVANIA DETÍ akreditovaný MPSVaR SR. celý text

ostatné | 20. 9. 2017 | Autor: Správca Webu

MŠ Gbeľany - spoločné stretnutie rodičov

Dňa 12.09.2017 (utorok ) o 16:30 hod. sa uskutoční spoločné stretnutie rodičov v triede Slniečka (na prízemí) a následne triedne rodičovské združenie. celý text

ostatné | 8. 9. 2017 | Autor: Správca Webu

Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike

Dňa 27.08.2017 v čase od 12:00 do 19:00 hod. organizuje obec Teplička nad Váhom Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike – časovka družstiev a časovka dvojíc. celý text

ostatné | 22. 8. 2017 | Autor: Správca Webu

CHÂTEAU GBEĽANY - ohňostrojové práce

Dňa 26.08.2017 v čase okolo 21:00 hod. budú v areáli kaštieľa vykonané ohňostrojové práce pyrotechnickej tr. II, v trvaní cca. 5 minút. celý text

ostatné | 22. 8. 2017 | Autor: Správca Webu

Elektronická adresa

OZNÁMENIE elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 v Gbeľanoch:
gbelany@gbelany.eu.
celý text

ostatné | 18. 8. 2017 | Autor: Správca Webu

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznámenie o riadnom zasadnutí OZ, ktoré sa uskutoční 17.08.2017 (štvrtok) o 17.00 hod. celý text

ostatné | 14. 8. 2017 | Autor: Správca Webu

Základná škola Gbeľany - ponuka pracovného miesta

Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany, príjme v školskom roku 2017/2018 do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga na dobu určitú do 31.8.2018 na plný úväzok. celý text

ostatné | 9. 8. 2017 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dňa 03.08.2017 o 08:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny vo Vašej obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. celý text

ostatné | 2. 8. 2017 | Autor: Správca Webu

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017 rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017. celý text

náš tip | 30. 6. 2017 | Autor: Správca Webu

Základná škola Gbeľany - ponuka pracovného miesta

Základná školy Gbeľany príjme v školskom roku 2017/2018 do pracovného pomeru vychovávateľku ŠKD na dobu určitú do 31.8.2018. na čiastočný úväzok. celý text

ostatné | 26. 6. 2017 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dňa 13.07.2017 (štvrtok) od 07:30 hod. do 12:00 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v prílohe tohto listu. celý text

ostatné | 20. 6. 2017 | Autor: Správca Webu

Oznámenie - ohňostroj

Dňa 29.06.2017 (štvrtok) sa budú konať v areáli kaštieľa ohňostrojové práce medzi 21:35 hod. až 21:50 hod. celý text

ostatné | 19. 6. 2017 | Autor: Správca Webu

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznámenie o riadnom zasadnutí OZ dňa 23.6.2017. celý text

ostatné | 16. 6. 2017 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o uložení zásielky

Prevzatie listovej zásielky na OÚ Gbeľany. celý text

ostatné | 12. 6. 2017 | Autor: Správca Webu

Oznámenie - ohňostroj

Dňa 10.06.2017 (sobota) sa budú konať v priestoroch areálu Chateau Gbeľany ohňostrojové práce malého rozsahu. celý text

ostatné | 8. 6. 2017 | Autor: Správca Webu

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznámenie o zasadnutí OZ 28.4.2017. celý text

ostatné | 24. 4. 2017 | Autor: Správca Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 12.04.2017 (streda) v čase od 07:30 do 12:00 hod. bude pre odberné miesta uvedené v tabuľke prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. . celý text

ostatné | 3. 4. 2017 | Autor: Správca Webu

Roľnícke družstvo TERCHOVÁ - OZNÁMENIE

Predaj mliečnych výrobkov. celý text

náš tip | 6. 3. 2017 | Autor: Správca Webu

Fašiangy 2017

11. februára 2017 prejde našou obcou sprievod masiek. celý text

náš tip | 7. 2. 2017 | Autor: Správca Webu

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. si dovoľuje požiadať svojich odberateľov, aby si skontrolovali stav vodomerov vo vodomerných šachtách a pivniciach, hlavne trvale neobývaných domov, či vplyvom hlbokých mrazov nedošlo k ich poškodeniu a následnému úniku vody.

Včasným zistením poškodenia vodomeru sa môže zabrániť väčším škodám na majetku. Ďakujeme.
celý text

ostatné | 23. 1. 2017 | Autor: Správca Webu

Denný stacionár v Belej

OTVÁRA SA DENNÝ STACIONÁR V BELEJ celý text

ostatné | 21. 12. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Radostné prežitie vianočných sviatkov

veľa šťastia a zdravia v novom roku 2017 celý text

ostatné | 19. 12. 2016 | Autor: Správca Webu

Gbeľanské noviny číslo 2/2016

Polročník o živote v Gbeľanoch si môžete stiahnuť na tomto linku celý text

ostatné | 5. 12. 2016 | Autor: Správca Webu

Upozornenie

Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám celý text

ostatné | 30. 6. 2016 | Autor: Správca Webu

Gbeľanské noviny číslo 1/2016

Polročník o živote v Gbeľanoch si môžete stiahnuť na tomto linku celý text

ostatné | 20. 6. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Ocenený kaštieľ v Gbeľanoch

Stavba roka 2015 celý text

ostatné | 29. 1. 2016 | Autor: Správca Webu

Správa národného parku Malá Fatra

Upozornenie celý text

ostatné | 1. 4. 2015 | Autor: Správca Webu

PARTNERSKÉ SAMOSPRÁVY

Obec Gbeľany a Gmina Stryszawa budú realizovať mikroprojekty celý text

ostatné | 16. 3. 2015 | Autor: Správca Webu

Zber a spracovanie starých vozidiel

ŽOS-EKO, s.r.o.: celý text

ostatné | 2. 3. 2015 | Autor: Správca Webu
prvá
z 3
ďalší posledná