Obsah

Poplatky za prenájom sály Kultúrneho domu

 

CENNÍK POPLATKOV ZA VYUŽITIE SÁLY KULTÚRNEHO DOMU A KUCHYNE
A VYUŽITIE INVENTÁRA

 

POPLATOK ZA VYUŽITIE INVENTÁRA
Požičiavanie obrusov v sále KD  1,00 €/ks
Požičiavanie lavíc  0,50 €/ks 
Požičiavanie rozkladacích stolov  1,00 €/ks

 

SVADBY - JEDNOTNÝ POPLATOK (SÁLA + KUCHYŇA)
SVADBY: RODÁCI 150 €
SVADBY: DOMÁCI 100 €

 

SPOLOČENSKÉ POSEDENIA - JEDNOTNÝ POPLATOK (SÁLA + KUCHYŇA)
OSLAVY: RODÁCI 80 €
OSLAVY: DOMÁCI 50 €

 

KARY
  30 €

V situáciách, kedy je potrebné zorganizovať kar a sála kultúrneho domu bude na rovnaký termín vopred obsadená, je možné využiť pre tento účel náhradné priestory – školskú jedáleň za poplatok 30 €.

O osobitnom zreteli rozhodne starosta obce.