Gbeľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Stanovy

V zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov  určujú sa tieto Stanovy Združenia súkromných vlastníkov pozemkov vložka č. 115  parciel č.  215/1, 215/2,  216/1 ,216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 217/7 216/8 216/ 9 216/10 216/11 216/12 216/13 216/14 216/15 216/16 216/17 216/18 216/19 216/ 20 216/21 216/22 216/23 216/24 216/25 216/26     katastrálneho územia obce NEDEDZA.

Stanovy sú vypracované v súlade so zákonom č. 97/2013 Z.z. o pozemkových     spoločenstvách a prispôsobujú svoje právne pomery ustanoveniam uvedeného zákona.

Čunkovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čunkovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie 2018
Čunkovce - Pozvánka na valné zhromaždenie 2018 pdf  
Čunkovce - Správa o činnosti spoločenstva za rok 2017 pdf  
Čunkovce - Lesné a pozemkové spoločenstvo - Rozpočet 2018 pdf  
Čunkovce - Hospodárenie a rozdelenie zisku pdf  

 

 

Dokumenty na stiahnutie 2017
  Čunkovce - Pozvánka na valné zhromaždenie 2017 pdf  
  Čunkovce - Správa o činnosti spoločenstva za rok 2015 pdf 388 kB
  Čunkovce - Zásady predaja dreva 2015 pdf 78,5 kB
  Čunkovce - Výročná správa 2014 pdf 298 kB
  STANOVY Čunkovce - lesné a pozemkové spoločenstvo pdf 467 kB
  Čunkovce - Zásady vyplácania dividend za rok 2014 pdf 82,7 kB

Výpis z katastra portál 31.12.2014
ČUNKOVCE ZOZNAM ČLENOV pdf 435 kB

Výpis z katastra portál  1.4.2014
ČUNKOVCE ZNÁMI VLASTNÍCI pdf 417 kB

Výpis z katastra portál  17.3.2014
ČUNKOVCE NEVYSPORIADANÍ VLASTNÍCI pdf 303 kB
  ČUNKOVCE ORIENTAČNÝ PRÍJEM A VÝDAJ pdf 288 kB