Gbeľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Prehľad obhospodarovaného majetku

 

Druh pozemku Výmera m2
Lesné pozemky 720 713
Trvalé trávne porasty 1 892 864
Orná pôda 162 079
Ostatné plochy 111 667
Spolu 2 887 323

 

Obhospodarovaný majetok

 

Zoznam listov vlastníctva

LV Kat. úz. Lesné poz. TTP Orná pôda Ostatné plochy Výmera LV
1064 Gbeľany 0 1 681 105 4 035 59 899 1 745 039
1105 Gbeľany 0 0 0 85 85
1253 Gbeľany 6 784 0 0 0 6 784
1359 Nededza 0 0 2 075 0 2 075
1360 Nededza 0 0 569 0 569
1397 Gbeľany 0 27 728 921 26 486 55 135
1420 Nededza 0 900 0 0 900
1421 Nededza 0 988 0 0 988
1485 Dolná Tižina 713 929 0 0 0 713 929
1486 Dolná Tižina 0 0 0 2 970 2 970
3859 Varín 0 203 0 0 203
3862 Varín 0 1 699 0 0 1 699
4335 Varín 0 149 176 147 303 4 725 301 204
4377 Varín 0 22 567 0 16 970 39 537
758 Mojš 0 4 627 0 0 4 627
847 Mojš 0 3 871 7 176 532 11 579