Gbeĺany - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zobrazeno 1-30 z 233
Zimná údržba miestnych komunikácií-upozornenie 1

Zimná údržba miestnych komunikácií-upozornenie

Dátum: 1. 12. 2021

Z dôvodu vykonávania zimnej údržby miestnych komunikácií upozorňujeme občanov na dodržiavanie ustanovení VZN č.4/2020, kde sa zakazuje vytvárať prekážky na plynulé čistenie komunikácií, najmä nevhodným parkovaním vozidiel, pre ktoré nemôže byť údržba komunikácií vykonaná. Ďakujeme za porozumenie.

Uzatvorenie knižnice a fitness centra 1

Uzatvorenie knižnice a fitness centra

Dátum: 25. 11. 2021

Oznamujeme Vám, že od 25.novembra 2021 (štvrtok), na základe uznesenia vlády SR č. 695, je obecná knižnica a fitness centrum (posilňovňa) do odvolania zatvorená.

Oznam 1

Oznam

Dátum: 4. 11. 2021

Na križovatke ulíc Pod Lipami a Južné Terasy sa našla platobná karta. Majiteľ si ju môže vyzdvihnúť na sekretariáte Obecného úradu v čase hodín pre verejnosť.

smart info

Dostávajte správy z našej obce prostredníctvom e-mailov

Dátum: 3. 11. 2021

Vážení občania, naša obec vám ponúka možnosť bezplatnej služby Smart Info na odoslanie dôležitých informácií a správ z obce priamo do vašich mobilov na váš e-mail.

#

Realizácia zimnej údržby v sezóne 2021/2022

Dátum: 29. 10. 2021

Obec Gbeľany vypisuje súťaž na realizáciu zimnej údržby miestnych komunikácii od 01.12.2021 do 31.03.2022

#

Zatvorenie pošty v Gbeľanoch

Dátum: 15. 10. 2021

Pošta bude z prevádzkových dôvodov dňa 19.10.21 zatvorená.

#

Výzva na nomináciu udelenia ocenenia za aktívne občianstvo a ľudskosť 2021

Dátum: 13. 10. 2021

Organizátorom je Rada mládeže Žilinského kraja. Vďačnosti a uznania nikdy nie je dosť. Uzávierka nominácií je 8.11.2021.

#

Rozhodnutie RÚVZ - zatvorenie prevádzky MŠ

Dátum: 12. 10. 2021

Kvôli karanténnym opatreniam bude MŠ Gbeľany zatvorená od 12.10.2021 do 18.10.2021

Upozornenie majiteľov a držiteľov psov 1

Upozornenie majiteľov a držiteľov psov

Dátum: 29. 9. 2021

Upozorňujeme a žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Gbeľany, aby zabránili voľnému pohybu svojich psov po obci.

#

Bylinky z Gbelian

Dátum: 7. 9. 2021

Konkurz do Detského FS Bylinky z Gbelian (pondelok 20.9.2021).

#

Oznam

Dátum: 6. 9. 2021

Pri ulici Cecílie Tomašovskej sa našla živá korytnačka. Majiteľ si ju môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade Gbeľany v čase hodín pre verejnosť.

#

Poďakovanie riaditeľky MŠ

Dátum: 1. 9. 2021

Poďakovanie všetkým zamestnancom MŠ a pánovi starostovi za pracovné úsilie pri otvorení nového školského roka 2021/2022 v MŠ Gbeľany.

#

Prerušenie dodávky vody

Dátum: 24. 8. 2021

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje obyvateľom ulice URBÁRSKA, že dňa 25.augusta 2021 (streda) v čase od 9:00 hod. do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka vody. Za porozumenie ďakujeme.

#

Oznam

Dátum: 24. 8. 2021

Našiel sa mobilný telefón. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade Gbeľany v čase hodín pre verejnosť.

#

Ponuka pracovného miesta

Dátum: 3. 8. 2021

Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany, príjme do pracovného pomeru upratovačku s pracovným úväzkom 0,60 s nástupom ihneď, prípadne dohodou.

#

Ponuka pracovného miesta

Dátum: 2. 8. 2021

Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany prijme do školskej jedálne pomocnú silu na pracovný úväzok 1,00 s predpokladaným nástupom september 2021.

#

Našiel sa pes

Dátum: 26. 7. 2021

Našiel sa pes, nad Varínom v lokalite nad el. rozvodňou. Je bez obojka a nie je začipovaný. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť počas úradných hodín na OcÚ vo Varíne.

#

Nové hasičské vozidlo

Dátum: 13. 7. 2021

Gbeľanskí dobrovoľní hasiči dostali nové hasičské vozidlo.

#

Výjazdové očkovanie - predbežný záujem

Dátum: 12. 7. 2021

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s obcami pripravil možnosť osobám, ktoré prejavia záujem, byť zaočkovaní jednodávkovou vakcínou priamo v obci.

#

Obecná knižnica - oznam

Dátum: 12. 7. 2021

Oznamujeme Vám, že v dňoch 27.júla 2021 (utorok) a 29. júla 2021(štvrtok) bude Obecná knižnica z prevádzkových dôvodov pre verejnosť zatvorená.

#

Oznam

Dátum: 2. 7. 2021

Pri bytovkách oproti materskej škole sa našli dioptrické okuliare. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v čase hodín pre verejnosť.

#

Ponuka voľného pracovného miesta

Dátum: 29. 6. 2021

MŠ Gbeľany ponúka pracovný pomer na dobu určitú na pozíciu učiteľ/učiteľka. Predpokladaný termín nástupu je 23.08.2021.

#

Oznam

Dátum: 24. 6. 2021

Dňa 01.07.2021 (štvrtok) sa v čase o 21.30 hod. (v trvaní cca 3 minúty) uskutočnia ohňostrojové práce malého rozsahu kategórií 2 a 3, ktoré budú odpálené z areálu kaštieľa Gbeľany, pri dodržaní všetkých bezpečnostných a protipožiarnych opatrení.

#

Oznam

Dátum: 22. 6. 2021

SEVAK, a.s. vzhľadom k obmedzenej kapacite verejného vodovodu žiada svojich odberateľov v obci Gbeľany, aby vodu z verejného vodovodu využívali výhradne na pitné a hygienické účely. SEVAK a.s. ďakuje za pochopenie.

#

Certifikát za rok 2020

Dátum: 21. 6. 2021

Obec Gbeľany v spolupráci s OZV NATUR-PACK, a.s. prispela k zlepšeniu životného prostredia 97 620 kg vytriedeného odpadu. Ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí sa zapájajú do triedeného zberu komunálnych odpadov.

#

Neprejazdnosť ulice Kostolná

Dátum: 21. 6. 2021

Oznamujeme Vám, že z dôvodu pripojovacích prác na novostavbe Domova sociálnych služieb bude v dňoch od 21.6.2021 do 22.6.2021 do 12.00 h neprejazdná ulica Kostolná. Ďakujeme za porozumenie.

#

Oznam

Dátum: 17. 6. 2021

Vzor formulára - Odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa materskej školy o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

#

Sčítanie obyvateľov 2021

Dátum: 17. 6. 2021

Dňa 13. júna 2021 sa ukončilo sčítanie obyvateľov. V našej obci bolo celkovo sčítaných 98,64 % obyvateľov. Všetkým ďakujeme.

#

Multifunkčné ihrisko

Dátum: 16. 6. 2021

Oznamujeme Vám, že od 17. júna 2021 (štvrtok) bude multifunkčné ihrisko opätovne otvorené pre verejnosť v čase od 15.00 h do 21.00 h.

Oznam 1

Oznam

Dátum: 14. 6. 2021

Na cintoríne sa našiel kľúč. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na sekretariáte Obecného úradu Gbeľany počas hodín pre verejnosť.

Zobrazeno 1-30 z 233