Gbeľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy - Ponuka voľných pracovných miest do Zariadenia pre seniorov Sv. Barborky

Ponuka voľných pracovných miest do Zariadenia pre seniorov Sv. Barborky

Pracovné pozície: vedúca sestra, praktická sestra, sociálny pracovník, opatrovateľ/ka, upratovačka

Ponuka voľných pracovných miest

 

Názov pracovnej pozície: UPRATOVAČKA

Počet voľných miest: 3

Miesto výkonu práce:
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár sv. Barborky,
Kostolná 43/10,013 02 Gbeľany

Pracovný pomer: doba určitá, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
Predpokladaný nástup:  Január – Február  2023

Druh pracovného pomeru: 2 zmenná prevádzka

Platové podmienky: mzda - v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Požadované doklady
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
- profesijný životopis,
- súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontakt : Obec Gbeľany

mail: gbelany@gbelany.eu
osobne alebo poštou: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3,  013 02 Gbeľany
tel.: 041/5980 364, 0915 891 556


 

Názov pracovnej pozície:    OPATROVATEĽ / KA

Počet voľných miest: 12

Miesto výkonu práce:
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár sv. Barborky
Kostolná 43/10,013 02 Gbeľany

Pracovný pomer: doba určitá, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
Predpokladaný nástup:  Január – Február  2023

Druh pracovného pomeru: 3 zmenná prevádzka- nepretržitá, nočná práca

Pracovná oblasť:         Poskytovanie sociálnych služieb

Požadované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie alebo nižšie  odborné vzdelanie, akreditovaný kurz opatrovania v rozsahu min. 220 hod.

Platové podmienky:    mzda - v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - v  závislosti od  dĺžky odbornej praxe + príplatky

 

Požadované doklady
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
- profesijný životopis,
- doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta,
- súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontakt : Obec Gbeľany

mail: gbelany@gbelany.eu
osobne alebo poštou: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3,  013 02 Gbeľany
tel.: 041/5980 364, 0915 891 556


 

Názov pracovnej pozície:    SOCIÁLNY  PRACOVNÍK

Počet voľných miest:  1

Miesto výkonu práce:      
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár sv. Barborky
Kostolná 43/10,013 02 Gbeľany

Pracovný pomer: doba určitá, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
Predpokladaný nástup:  Január – Február  2023

Druh pracovného pomeru:  jednozmenná  prevádzka

Pracovná oblasť: Poskytovanie sociálnych služieb

 

Základné požiadavky:

- minimálne 2.stupeň VŠ vzdelania v odbore sociálna práca,

- pokročilá úroveň práce s PC a internetom,

- schopnosť prevziať zodpovednosť, odolnosť voči stresu,

- schopnosť pracovať s ľuďmi a pre ľudí - profesionálny prístup a príjemné vystupovanie,

- komunikačné zručnosti na vysokej úrovni,

- pozitívne myslenie, kreatívny a inovatívny prístup,

- schopnosť spolupracovať s kolegami a nadriadeným.

 

Stručná charakteristika práce:

 - koordinácia komplexného plánovania prijímateľov sociálnych služieb (individuálne,     

   rizikové, krízové plány),

- sociálne poradenstvo (vrátane špecializovaného),

- implementácia odborných metód sociálnej práce do praxe,

- sociálna diagnostika prijímateľov sociálnych služieb,

- sociálna práca s rodinou prijímateľov sociálnych služieb,

- aktívna spolupráca na zavádzaní systémov kvality do praxe,

- aktívna spolupráca na procese deinštitucionalizácie,

- vypracúvať metodiky a interné smernice metód sociálnej práce,

- spolupráca na tvorbe vnútorných smerníc organizácie,

- administratívna činnosť.

 

Počet rokov praxe:    minimálne 3 roky v odbore sociálna práca so seniormi

Platové podmienky: mzda - v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - v  závislosti od  dĺžky odbornej praxe + príplatky

Požadované doklady: 
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
- profesijný životopis,
- doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta,
- súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontakt: Obec Gbeľany

mail: gbelany@gbelany.eu
osobne alebo poštou: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3,  013 02 Gbeľany
tel.: 041/5980 364, 0915 891 556


 

Názov pracovnej pozície: VEDÚCA SESTRA

Počet voľných miest :   1

Miesto výkonu práce:
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár sv. Barborky
Kostolná 43/10,013 02 Gbeľany

Pracovný pomer:  doba určitá, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Predpokladaný nástup:   Január – Február  2023

Druh pracovného pomeru: jednozmenná prevádzka

Pracovná oblasť:         Poskytovanie sociálnych služieb

Požadované vzdelanie:  VŠ II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo, vnútorné lekárstvo, psychiatria,  geriatria a práca v komunite

 

Počet rokov praxe: minimálne  5 rokov

Požiadavky na zamestnanca:

  • bezúhonnosť, organizačné a manažérske schopnosti, schopnosť viesť, riadiť a motivovať ľudí,
  • znalosť právnych predpisov z oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb,
  • ovládanie práce s PC,
  • ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, presnosť, zodpovednosť.

 

Stručný popis pracovnej činnosti :

  • organizácia, plánovanie, koordinovanie a kontrola ošetrovateľského procesu v zariadení soc. služieb.

 

Platové podmienky:    mzda - v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - v  závislosti od  dĺžky odbornej praxe + príplatky

 

Požadované doklady: 
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
- profesijný životopis,
- doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta,
- súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontakt: Obec Gbeľany

mail: gbelany@gbelany.eu
osobne alebo poštou: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3,  013 02 Gbeľany
tel.: 041/5980 364, 0915 891 556


 

Názov pracovnej pozície:    PRAKTICKÁ SESTRA

Počet voľných miest:   1

Miesto výkonu práce:
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár sv. Barborky
Kostolná 43/10,013 02 Gbeľany

Pracovný pomer:   doba určitá, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Predpokladaný nástup:  Január – Február  2023

Druh pracovného pomeru: dvojzmenná prevádzka

Pracovná oblasť:         Poskytovanie sociálnych služieb

Požadované vzdelanie:  úplné stredné vzdelanie v odbore sestra alebo úplné stredné  vzdelanie  v odbore praktická sestra- asistent + VŠ I. stupňa v odbore  ošetrovateľstvo

Náplň práce:  odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne uspokojovanie bio - psycho – sociálnych potrieb klientov v zariadení sociálnej služby,  spolupráca s lekármi  a s vedúcou sestrou pri liečebných, diagnostických a ošetrovateľských výkonoch

Platové podmienky:    mzda - v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - v  závislosti od      dĺžky odbornej praxe + príplatky

Požadované doklady: 
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
- profesijný životopis,
- doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta,
- súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontakt: Obec Gbeľany

mail: gbelany@gbelany.eu
osobne alebo poštou: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3,  013 02 Gbeľany
tel.: 041/5980 364, 0915 891 556


 

Dokument na stiahnutie: Ponuka voľných pracovných miest do Zariadenia pre seniorov Sv. Barborky (268.22 kB)

Prílohy

Pracovne_ponuky_pre_DSS_Gbelany.pdf

Pracovne_ponuky_pre_DSS_Gbelany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 268,22 kB
Dátum vloženia: 11. 10. 2022 7:20
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 10. 2022 8:12
Autor: