Obsah

Koronavírus - aktualizované informácie a usmernenia


Obecný úrad Gbeľany oznamuje, že v dňoch

od 04.01. 2021 do 24.01.2021

na základe uznesenia vlády SR a vyhlásenia prísneho zákazu vychádzania, s cieľom zamedziť šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom


bude pre verejnosť zatvorený.
 

Občania môžu úradné záležitosti vybavovať telefonicky alebo elektronickou formou:

Ing. Jozef Martinček

Mobilný telefón: 0915891556
E-mail: starosta@gbelany.eu

Ing. Miroslava Janíčková

E-mail: miroslava.janickova@gbelany.eu
Telefón: 0415980364

Katarína Blahušiaková

E-mail: blahusiakova@gbelany.eu
Telefón: 0415980363

Emília Janíčková

E-mail: janickova@gbelany.eu
Telefón: 0417649962

 

OBECNÁ KNIŽNICAFITNESS (posilňovňa) budú od 04.01.2021 do 24.01.2021 ZATVORENÉ.

Obecný úrad nebude vyhlasovať ambulantný predaj.

O prípadných zmenách Vás budeme informovať.


 

Obec Gbeľany v spolupráci s miestnym spolkom SČK Gbeľany ponúka našim obyvateľom  -  SENIOROM, nasledovnú pomoc:

DORUČENIE RÚŠOK DO VAŠEJ POŠTOVEJ SCHRÁNKY
V prípade záujmu kontaktujte Obecný úrad Gbeľany na tel. číslach: 041/5980364, 041/5980363


 

Sčítanie obyvateľovSčítanie obyvateľov, domov a bytov 

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Príprava a sčítanie obyvateľov v roku 2021 sa začala. Viac informácií získate v priloženom PDF dokumente: SODB_2021.pdf


 

Kalendár akcií

15.01.2021 - 28.02.2021

Tešíme sa zo zimy a snehovej periny

Tešíme sa zo zimy a snehovej periny

Súťaž o "Najkrajšiu snehovú sochu alebo snehuliaka"

Detail

SPRÁVY

14.01.2021

Zimná údržba komunikácií - upozornenie

Zimná údržba komunikácií - upozornenie

Z dôvodu vykonávania zimnej údržby miestnych komunikácií prosíme občanov o dodržiavanie ustanovení platného VZN č. 4/2020, kde sa zakazuje vytvárať prekážky na plynulé a komplexné čistenie komunikácií, najmä nevhodným parkovaním vozidiel, pre ktoré nemôže byť údržba komunikácií vykonaná. Ďakujeme za porozumenie.

Detail

12.01.2021

Spoločný stavebný úrad - zmena sídla 1

Spoločný stavebný úrad - zmena sídla

Obec Gbeľany oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2021 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD sídli na novej adrese: Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom.

Detail

11.01.2021

Pošta Gbeľany-obmedzenie hodín pre verejnosť 1

Pošta Gbeľany - obmedzenie hodín pre verejnosť

Slovenská pošta, a.s. oznamuje že pošta Gbeľany pri Žiline bude v dňoch 13.januára 2021 (streda) a 20.januára 2021 (streda) otvorená od 08:00-13:00h, 15:00-16:00h; z dôvodu prijatia preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu.

Detail

11.01.2021

SEVAK - upozornenie 1

SEVAK - upozornenie

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie.

Detail

17.12.2020

Slovenská Distribučná (SSD) - Online vybavenie elektrickej prípojky

Slovenská Distribučná (SSD) - Online vybavenie elektrickej prípojky

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby.

Detail

16.12.2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Detail