Obsah

Späť

Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja - oznámenie o začatí verejného prerokovania, žiadosť o zaslanie pripomienok

Vyvesené: 22. 7. 2022

Dátum zvesenia: 22. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť