Obsah

Späť

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Gbeľany č. 26/2022

Vyvesené: 10. 6. 2022

Dátum zvesenia: 27. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť