Obsah

Späť

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Gbeľany na obdobie od 1. januára 2023 do 30. júna 2023

Vyvesené: 10. 11. 2022

Dátum zvesenia: 25. 11. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť