Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 587/2022/9050/JH

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania s výzvou na predloženie dokladov k umiestneniu už zrealizovanej stavby

Vyvesené: 28. 7. 2022

Dátum zvesenia: 13. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť