Obsah

Späť

Registratúrna značka: 714/2022/11207/JH

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Rozšírenie verejného vodovodu na pozemku par. č. 782/1 C KN (815/1 E KN) katastrálne územie Gbeľany

Vyvesené: 11. 11. 2022

Dátum zvesenia: 28. 11. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť